Základné informácie

Cez leto pre vás pripravujeme Prázdninovú šifrovačku Trojstenu – PŠT.
Kedy? 13. 7. 2024 (sobota) od 9:00 do 19:00
Kde? V Bratislave
Za koľko? Dobrovoľný príspevok pre o. z. Trojsten na účet SK61 8330 0000 0021 0282 4165 (odporúčaná suma 10 €, pri platbe uveďte v poznámke "Platba za PST" a variabilný symbol 202413)

Šifrovačky sa môžu zúčastniť 4-členné tímy, a to v kategóriách začiatočníci a pokročilí. Hlavný rozdiel medzi kategóriami je, že začiatočníci budú mať popri predpripraveným nápovedám možnosť požiadať o nápovedu telefonicky, kedy nápovedu prispôsobíme tomu, na čo pri riešení prišli.

Prihlasovanie je možné do 10. 7. Zoznam prihlásených tímov.

Pre lepšiu predstavu čo asi čakať, si môžete pozrieť stránky minulých ročníkov

Pravidlá

Zmeny oproti minulému roku sú vyznačené tučne.

Šifry a postup hrou

Hra sa skladá z niekoľkých šifier. Každá je umiestnená na nejakom mieste v Bratislave. Prvú šifru dostanete v štartovacej obálke. Riešením každej šifry je heslo – slovenské podstatné meno. Po získaní hesla vám prezradíme polohu nasledovnej šifry. Tam nájdete šifru buď v obale označenom nápisom PŠT alebo u organizátora. Na mieste si zoberte dve kópie šifry, ak nie je povedané inak. Šifry sú očíslované podľa poradia v akom ich máte stretnúť, preto ak náhodou nájdete šifru s vyšším číslom, ako by ste mali, tak ju ignorujte. V kategórii pokročilí môže byť šifier viac. Text písaný kurzívou berte doslovne a nehľadajte v ňom šifru, napr: v týchto pravidlách nie je ukrytá šifra.

Herný systém

Ako minulý rok, postup v hre nám budete hlásiť pomocou formulárov. Vyzdvihnutie šifry nahlásite tak, že do príslušného formulára zadáte kód šifry, ktorý nájdete v jej hlavičke. Ak si myslíte, že ste zo šifry získali správne heslo, tak ho zadáte do formulára. Ak je heslo správne, formulár vám prezradí polohu ďalšej šifry. Ak je heslo nesprávne, tak môžete odovzdať znovu (odovzdávajte však s rozumom, nie je dovolené bezhlavé skúšanie riešení). Každá šifra má vlastný formulár. Odkazy na ne budú zverejnené na tejto stránke. Do každého formulára zadáte ako váš identifikátor tajnú frázu, ktorú dostanete e-mailom v pokynoch pred hrou.

Heslá zadávajte malými písmenami bez diakritiky. Dajte si pozor na nadbytočné medzery za slovom (napr. pri používaní autocomplete).

Alternatívne, v prípade že nebude možné odovzdať riešenie vo formulári, môžete heslo odovzdať aj SMS-kou alebo telefonicky (treba však rátať s možným oneskorením). Všetky potrebné telefonické kontakty dostanete na štarte.

Poradie

Každá kategória bude mať samostatné poradie, v ktorej budú tímy usporiadané podľa počtu vyriešených šifier, v prípade rovnosti podľa času vyriešenia poslednej vyriešenej šifry.

V kategórii začiatočníci nemusí čas vyriešenia poslednej šifry zodpovedať skutočnému času, nakoľko môže byť navýšený o penalizácie za telefonické nápovedy.

Odklad šifry a nápovedy

Po $20 + 15x$ minútach od vyzdvihnutia šifry môžete bez postihu požiadať o polohu ďalšieho stanovišťa, kde $x$ je počet nevyriešených šifier, ktoré máte na ruke. Tento proces nazývame odklad šifry. Teda šifru si viete odniesť zo sebou ďalej a stále ju môžete riešiť a jej vyriešenie sa počíta do poradia.

K šifrám možno získať nápovedy spôsobom, ktorý závisí od vašej kategórie.

 • Pokročilí: Nápovedy možno získať len na odložené šifry potom, čo prídete na nasledujúce stanovisko (nemusíte ju brať hneď, môžete ju vziať hocikedy neskôr). Získajte ju vyplnením formulára, v ktorom zadáte vašu tajnú frázu a kód nasledovnej šifry. Za každú zobranú nápovedu sa vám k času riešenia pripočíta $30$ minút. Pri cieľovej šifre miesto kódu nasledovnej šifry zadávate heslo, ktoré si vypýtate od organizátorov (osobne alebo telefonicky) podľa času pre odklad šifry.
 • Začiatočníci: Nápovedy možno získať len telefonicky od organizátorov po $20$ minútach od príchodu na stanovisko. Porozprávate sa s nami, poviete nám, na čo všetko ste prišli a podľa toho vám poradíme. Za takúto nápovedu vám pripočítame k vášmu času riešenia $15$ min (teda váš čas odovzdania poslednej šifry bude o $15$ min viac). Je tiež možné, že spolu usúdime, že nápovedu (zatiaľ) nepotrebujete a v takom prípade za takýto telefonát nebudete mať penalizáciu.

Štart a trasa

Šifrovačka sa začína o 9:00 pri MatFyz-e UK na lúke medzi pavilónom matematiky a pavilónom športu (https://mapy.cz/s/jusorudofo). Registrácia bude prebiehať od 8:20 do 8:50. Trasa bude v meste, no môže ísť cez les. Hra končí o 19:00. V cieli bude možnosť porozprávať sa s organizátormi, s inými tímami a pozrieť si riešenia šifier. Z cieľa je možné dostať sa do 30 min na železničnú aj autobusovú stanicu, aj do Mlynskej doliny na internáty.

Ďalšie obmedzenia

 • Držte si odstup od iných tímov, aby ste nepočuli, o čom sa rozprávajú. Komunikovať o šifrách môžete len s členmi vášho tímu (to sú tí, ktorých ste vyplnili pri registrácii).
 • Môžete využívať internet na zisťovanie encyklopedických znalostí, rovnako ich môžete získavať aj od okoloidúcich.
 • Pre orientáciu v teréne možno využívať mapu, na papieri aj v mobile, vrátane GPS.
 • Presúvať sa medzi šiframi môžete iba peši. Nie je dovolené používanie MHD, bicyklov, kolobežiek, kružilasov ani iných dopravných prostriedkov.
 • Pri presunoch nesledujte ostatné tímy.
 • Správajte sa šetrne k prírode a majetku, rešpektujte zásady slušnosti a zákony.

Odporúčaná výbava

Pre účasť na šifrovačke sa vám bude hodiť niekoľko vecí:

 • Všetko, čo uznáte za vhodné na riešenie šifier, teda hlavne papier, perá, ceruzky, gumu, vhod môžu prísť aj pastelky, zvýrazňovače, pravítko, kružidlo, nožnice…
 • Aplikáciu mapy.cz pre orientáciu v teréne. Odporúčame vám stiahnuť (príp. aktualizovať) si offline mapu celého Slovenska. Môže sa vám hodiť aj pri riešení šifier.
 • Oblečenie do každého počasia, hlavne pokrývku hlavy, pršiplášť alebo dáždnik.
 • Dostatok vody na celý deň a aj nejaké jedlo. Budete v meste, tak jedlo sa bude dať aj kúpiť počas hry, vody však rozhodne majte dostatok.
 • Telefón, ktorého kontakt ste uviedli pri registrácii.
 • Zariadenie s prístupom na internet pre odovzdávanie hesiel a vyhľadávanie encyklopedických informácií, ktoré sa vám môžu zísť pri lúštení niektorých šifier.

Pre tímy účastníkov Letnej školy Trojstenu

 • V záujme vlastnej bezpečnosti vám odporúčame nedeliť sa. Dbajte o to, aby ste boli všetci, aby sa vám niekto nestratil. Ak niekto z vás si potrebuje odísť do obchodu či na WC, počkajte sa.
 • Ak budete končiť hru skôr, príp. ak bude niekto z vášho tímu potrebovať odísť skôr, tak nám dajte telefonicky vedieť.

Organizátori

PŠT pre vás pripravujú organizátori Súťaže v Šifrovaní (SuŠi) a dobrovoľníci z občianskeho združenia Trojsten, ktoré pripravuje rôzne podujatia pre (najmä) stredoškolákov obľubujúcich matematiku, fyziku, programovanie a šifrovanie.

Organizačný tím: Ivona Hrivová, Michal Molnár, Kristína Prešinská, Jozef Rajník, Daniel Teplan
Kontakt: Ak máte nejaké otázky, tak môžete poslať mail na pst (zavináč) trojsten (bodka) sk

Táto stránka sa nachádza na stránke Súťaži v Šifrovaní (SuŠi). Položky v menu (ako pravidlá, úlohy, výsledky) sa týkajú primárne jej. Nenechajte sa nimi zmiasť. Informácie k PŠT budú časom zverejnené na tomto mieste. Môžete si však nejaké šifry zo SuŠi vyriešiť.

Čas poslednej úpravy: 13. júl 2024 8:06