Po hre

Zároeň sa chceme poďakovať:

 • našim testerom: rodina Kollárová, Miška Dlugošová, Filip Hanzely, Miško Farnbauer, Mišo Molnár, Bohdan Jóža, za ich prínosné postrehy k šifrám;
 • firme PowerPlay Studio za farebnú tlač šifier
 • o. z. Trojsten, pod ktorého záštitou mohla táto súťaž vzniknúť.

Informácie k PŠT

Cez leto pre vás pripravujeme Prázdninovú šifrovačku Trojstenu – PŠT.
Kedy? 23. 7. od 9:00 do 19:00
Kde? V Bratislave, príp. blízkom okolí.
Za koľko? Zadarmo, avšak potešíme sa dobrovoľnému príspevku pre o. z. Trojsten (pri platbe uveďte v poznámke "Platba za PST")

Šifrovačky sa môžu zúčastniť 4-členné tímy, a to v kategóriách začiatočníci a pokročilí. Hlavný rozdiel medzi kategóriami je, že začiatočníci budú mať popri predpripraveným nápovedám možnosť požiadať o nápovedu telefonicky, kedy nápovedu prispôsobíme tomu, na čo pri riešení prišli.

Prihlasovanie je možné do 21. 7. Zoznam prihlásených tímov.

V prípade, že nemáš tím, ale chceš si zašifrovať, vyplň nám tento formulár a my ti tím nájdeme.

Pravidlá

Šifry a postup hrou

Hra sa skladá z niekoľkých šifier. Každá je umiestnená na nejakom mieste v Bratislave. Prvú šifru dostanete v štartovacej obálke. Riešením každej šifry je heslo – slovenské podstatné meno. Po získaní hesla vám prezradíme polohu nasledovnej šifry. Tam nájdete šifru buď v obale označenom nápisom PŠT alebo u organizátora. Na mieste si vždy zoberte dve kópie šifry. Šifry sú očíslované podľa poradia v akom ich máte stretnúť, preto ak náhodou nájdete šifru s vyšším číslom, ako by ste mali, tak ju ignorujte. Text písaný kurzívou berte doslovne a nehľadajte v ňom šifru, napr: v týchto pravidlách nie je ukrytá šifra.

Nesmiete sa deliť. Ako tím ostaňte po hromade.

Herný systém

Postup v hre budete nám budete hlásiť pomocou formulárov. Vyzdvihnutie šifry nahlásite tak, že do formulára zadáte kód šifry, ktorý nájdete v jej hlavičke. Ak si myslíte, že máte správne heslo, tak ho zadáte do formulára. Ak je heslo správne, formulár vám prezradí polohu ďalšej šifry. Ak je heslo nesprávne, tak môžete odovzdať znovu (odovzdávajte však s rozumom, nie je dovolené bezhlavé skúšanie riešení). Každá šifra má vlastný formulár. Odkazy na ne budú zverejnené na tejto stránke. Do každého formulára zadáte ako váš identifikátor tajnú frázu, ktorú dostanete e-mailom v pokynoch pred hrou.

Alternatívne, v prípade že nebude možné odovzdať riešenie vo formulári, môžete heslo odovzdať aj SMS-kou alebo telefonicky (treba však rátať s možným oneskorením). Všetky potrebné telefonické kontakty dostanete na štarte.

Poradie

Každá kategória bude mať samostatné poradie, v ktorej budú tímy usporiadané podľa počtu vyriešených šifier, v prípade rovnosti podľa čas vyriešenia poslednej vyriešenej šifry.

V kategórii začiatočníci nemusí čas vyriešenia poslednej šifry zodpovedať skutočnému času, nakoľko môže byť navýšený o penalizácie za telefonické nápovedy.

Nápovedy

K šifrám existujú nápovedy, ktorých polohu nájdete na zadaní šifry. Nápovedu si môžete kedykoľvek vyzdvihnúť. Zdôrazňujeme však, že sa nesmiete deliť. Nápovedy budú vždy v rozumnej vzdialenosti od miesta šifry.

Po $30 + 15x$ minútach od vyzdvihnutia šifry môžete bez postihu telefonicky požiadať o polohu ďalšieho stanovišťa, kde $x$ je počet nevyriešených šifier, ktoré máte na ruke. Teda šifru si viete odniesť zo sebou ďalej a stále ju môžete riešiť. Pokiaľ si takto zo sebou odnesiete šifru, stále máte možnosť ísť po nápovedu, ak ste tak ešte neurobili (avšak rátajte s tým, že tá sa vám bude pravdepodobne vzďaľovať ;) )

V kategórii začiatočníci je navyše možné po $20$ minútach požiadať o nápovedu od organizátorov telefonicky. Porozprávate sa s nami, poviete nám, na čo všetko ste prišli a podľa toho vám poradíme. Za takúto nápovedu vám pripočítame k vášmu času riešenia $15$ min (teda váš čas odovzdania poslednej šifry bude o $15$ min viac). Je tiež možné, že spolu usúdime, že nápovedu (zatiaľ) nepotrebujete a v takom prípade za takýto telefonát nebudete mať penalizáciu.

Štart a trasa

Šifrovačka sa začína o 9:00 pri MatFyz-e UK na lúke medzi pavilónom matematiky a pavilónom športu (https://mapy.cz/s/jusorudofo). Trasa bude v meste. Hra končí o 19:00. V cieli bude možnosť porozprávať sa s organizátormi, s inými tímami a pozrieť si riešenia šifier. Z cieľa je možné dostať sa do 30 min na železničnú aj autobusovú stanicu, aj do Mlynskej doliny na internáty.

Ďalšie obmedzenia

 • Držte si odstup od iných tímov, aby ste nepočuli, o čom sa rozprávajú. Komunikovať o šifrách môžete len s členmi vášho tímu (to sú tí, ktorých ste vyplnili pri registrácii).
 • Môžete využívať internet na zisťovanie encyklopedických znalostí, rovnako ich môžete získavať aj od okoloidúcich.
 • Pre orientáciu v teréne možno využívať mapu, na papieri aj v mobile, vrátane GPS.
 • Presúvať sa medzi šiframi môžete iba peši. Nie je dovolené používanie MHD, bicyklov, kolobežiek, kružilasov ani iných dopravných prostriedkov.
 • Pri presunoch nesledujte ostatné tímy.
 • Správajte sa šetrne k prírode, rešpektujte zásady slušnosti a zákony.

Odporúčaná výbava

Pre účasť na šifrovačke sa vám bude hodiť niekoľko vecí:

 • Všetko, čo uznáte za vhodné na riešenie šifier, teda hlavne papier, perá, ceruzky, gumu, vhod môžu prísť aj pastelky, zvýrazňovače…
 • Šifrovacie pomôcky, jednu kópiu dostanete na štarte.
 • Aplikáciu mapy.cz pre orientáciu v teréne. Odporúčame vám stiahnuť si offline mapu celého Slovenska. Môže sa vám hodiť aj pri riešení šifier.
 • Oblečenie do každého počasia, hlavne pokrývku hlavy, pršiplášť alebo dáždnik.
 • Dostatok vody na celý deň a aj nejaké jedlo. Budete v meste, tak jedlo sa bude dať aj kúpiť počas hry, vody však rozhodne majte dostatok.
 • Telefón, ktorého kontakt ste uviedli pri registrácii.
 • Zariadenie s prístupom na internet pre odovzdávanie hesiel a vyhľadávanie encyklopedických informácií, ktoré sa vám môžu zísť pri lúštení niektorých šifier.
 • Rúško, príp. iné prekrytie dýchacích ciest.

Pre tímy účastníkov Letnej školy Trojstenu

 • Zdôrazňujeme, že sa nesmiete deliť. Dbajte o to, aby ste boli všetci, aby sa vám niekto nestratil. Ak niekto z vás si potrebuje odísť do obchodu či na WC, počkajte sa.
 • Ak budete končiť hru skôr, príp. ak bude niekto z vášho tímu potrebovať odísť skôr, tak nám zavolajte.

Organizátori

PŠT pre pripravujú organiztáori Súťaže v Šifrovaní (SuŠi) a dobrovoľníci z občianskeho združenia Trojsten, ktoré pripravuje rôzne podujatia pre (najmä) stredoškolákov obľubujúcich matematiku, fyziku, programovanie a šifrovanie.

Organizačný tím: Ivona Hrivová, Kristína Prešinská, Jozef Rajník, Daniel Teplan
Kontakt: Ak máte nejaké otázky, tak môžete poslať mail na jozef (bodka) rajnik (zavináč) trojsten (bodka) sk

Čas poslednej úpravy: 5. marec 2023 14:27