Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Každá chyba má chybový kód v šestnástkovej sústave. Po prevedení do dvojkovej sústavy má toľko binárnych číslic, koľko je písmen v texte chyby. Prevod zo šestnástkovej do dvojkovej sústavy je jednoduchý, pretože každej šestnástkovej cifre zodpovedá postupnosť štyroch binárnych cifier. Kód v dvojkovej sústave podpíšeme pod text a čítame tie písmená, ktoré sa nachádzajú pri jednotkách.

Ukážme si to na konkrétnych chybových hláškach

Error 0x0000000009: You do not have permission to access this cipher.

you d|o not have |perm|issi|on to acce|ss th|is ci|PheR.
000 0|0 000|0000 |0000|0000|00 00|0000|00 00|00 00|1001

Error 0x000001d00: You will soon reach your file storage limit.

you w|ill s|oon r|each your filE SToR|age l|imit.
000 0|000 0|000 0|0000|0000|0001|1101|000 0|0000

Error 0x00420: Noticed too high jitter.

noti|ced t|oO hi|gh Ji|ttEr.
0000|000 0|01 00|00 10|0010

Error 0x0000000d: The domain of the function is infinite.

the d|omai|n of t|he fu|ncti|on is infi|NItE.
000 0|0000|0 00 0|00 00|0000|00 00|0000|1101.

Dokopy dostávame odpoveď PRESTROJENIE.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.