Zadanie

ahojtepriateliavítamváspritejtoskvostnejšifrenachá
dzasavnejkopazbytočnéhovažectextualenievšetoktextj
ezbytočnýtiežsútuajnejačirčkéodvecislováktorésúvša
kveľmidôležitéavďakanimturáajobjavíteriešenieužsai
stonevietedočkaťkedysavturáámtopodaríinaksomsiuved
omilažeťapíšemvmnožnomč???íslehociasisprávnejšieby
bolozačaťahojkampozbaapozbarátvidíšvjednotnomčísle
mijeťatrochuhlružináúphybeenaružinázvaťpriateľešte
bysisitomohlokcaolzlevhybeysvetlilokcaťnotojejedno
tiežpartizánskesachcemhybeospravedlpartizánskeniťž
epíšdlháemvmužskomrodbádiceeonotojenejakvidlháacza
užprahaívanéalesamozrbádiceejmesomradaaksušiprahar
iešiaajchlapciajdievčbádiceatádúfamžesavámsušipáči
ažesavámdarívriešenínpatašoeštejednapodstatnáinfor
máciamomentálnesúsenicapsenicaotenciálneriešeniadv
ealekeďžechcemelesenicansenicajednoriešenietaksprá
vneriešeniejetomkošiceenškošiceietedanietoväčšiedú
famžemirozumieteladcemožnoladcestesiuvedomiližeďal
šitentoodvecitexladcetužneladceobsahuježiadnupodst
atnúinformáciunčerníkavyričerníkešeniešifryčonieje
vôbecprobléchmeľovámkeďžesmechmeľováužnakoncitakvá
mešterazprajemveľašťastiaanechsavámdarímajtesafajn

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

V šifre s trochou snahy vieme čítať zmysluplný text a zopár odveci slov. Tieto odveci slová budú prirodzene podstatné. Medzi také odveci slová patrí napríklad Čirč, Bádice alebo Košice. Odveci slová majú spoločnú vlastnosť: sú to názvy obcí.
Tiež máme v šifre tri otázniky. Riešením šifry je správne doplnenie písmenok na miesto týchto otáznikov. Budeme hľadať odveci slovo, teda obec, ktorá má tri písmenká. Tých je však celkom veľa.
Treba ešte v šifre niečo ďaľšie objaviť. Môžeme si, že všimnúť názvy obcí dosť drzo narúšajú ten zmysluplný text. To naznačuje, že poloha obcí v texte je podstatná. Je to aj naozaj tak! Keď sa zadívame len na názvy obcí, tak si v šifre všimneme siluetu človeka. Tiež platí taká pekná vec, že časť tela má toľko písmenok ako názov obce a taktiež sa začína na to také isté písmenko (čirč…čelo). Toto nás môže ešte viac utvrdiť, že v šifre je silueta človeka.
Otázniky sú na mieste krku. Teda hľadáme názov obce na písmeno K a na tri písmená. Avšak existujú dve obce, ktoré spĺňajú tieto podmienky. Našťastie v zmysluplnom texte sa môžeme dočítať, že správna odpoveď je tá menšia obec.

Riešením je KEŤ.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.