Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Slová na šípkach sa dajú pomenovať nejakým synonymom (slová naľavo slovenským, slová napravo anglickým), pričom v každom riadku je slovo naľavo rovnaké ako slovo napravo, ibaže odzadu. Preto aj šípky ukazujú opačnými smermi.

Z každého synonyma vezmeme toľké písmeno, aké je číslo na šípke (je jedno, na ktorej, jedna udáva počet v jednom smere, druhá v druhom). Zvisle čítame tajničku ESTETIKA).

Napríklad: buchni = tresni, add = insert (tresni odzadu), vezmeme 2. písmeno z insert = 5. písmeno z tresni = N.

Všetky dvojice sú

  • stEp – pEts,
  • Spal – lapS,
  • Tresni – inserT,
  • dnEs – sEnd,
  • sTrop – porTs,
  • smetIItems,
  • Krab – barK,
  • strelAAlerts.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.