Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Video môžeme rozdeliť na dve sady videí. V prvej sade sú zvuk aj obraz od toho istého človeka. V druhej sade pochádza zvuk (hlas) zjavne od iného človeka ako video.

Pozrime sa najprv na prvú sadu. Keď sa budeme pozorne dívať, tak si pri každom vedúcom suši všimneme číslo.

 • Bubu – 9
 • Dušan – 1
 • Kika – 0
 • Krtko – 2
 • Mišo – 8
 • Michal – 4
 • Miloš – 5
 • Terka – 6

Tak teraz máme ku každému vedúcemu priradené číslo, dokonca to je číslica. To je všetko, čo sme potrebovali z prvej sady videí.

V druhej sade videí sa zjavne nezhodujú ľudia od ktorých pochádza zvuk a video. Keď si zanalyzujeme tak dostaneme dvojice vedúcich, resp. dvojice čísiel. Vždy najprv zapíšem od koho pochádza zvuk a potom video.

 • Kika – 0, Mišo – 8
 • Dušan – 1, Michal – 4
 • Kika – 0, Bubu – 9
 • Kika – 0, Miloš – 5
 • Krtko – 2, Terka – 6
 • Kika – 0, Michal – 4
 • Dušan – 1, Miloš – 5

Môžeme si všimnúť, že zvuk pochádza zakaždým od ľudí s malým číslom. Najväčšie číslo má Krtko a to je 2. Taktiež, keď tie čísla skombinuje v poradí zvuk a potom video, tak dostaneme dvojciferné čísla a najväčšie bude 26. Mnohokrát keď mám nejaké čísla, tak označujú písmená v abecede, pričom \(A=1\), \(B=2\), …, \(Z=26\). Tak to je aj v tomto prípade. Po prevedení na písmená získavame heslo: HNIEZDO.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.