Zadanie

Riešenie má 7 písmen.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Zadaním šifry je veľmi svetlý (preexponovaný) čiernobiely obrázok. Keď sa naň však pozrieme bližšie, môžeme si všimnúť, že nie úplne všetky pixely (body, z ktorých sa obrázok skladá) sú svetlé. Niektoré izolované body sú naopak veľmi tmavé.

Obrázok v počítači je reprezentovaný ako matica pixelov, kde každý pixel má priradenú nejakú hodnotu (intenzitu), ktorá určuje jeho farbu. Klasické obrázky tam majú trojicu hodnôt RGB (červená, zelená a modrá zložka), avšak tento je čiernobiely, a tak má v každom pixeli len jednu hodnotu1. Čím je táto hodnota bližšie k \(255\), tým je pixel belší, čím je bližšie k \(0\), tým je tmavší.

Keď sa pozrieme na veľmi tmavé hodnoty v obrázku, hodnota/intenzita každého z nich je od \(1\) do \(26\). Tieto čísla môžeme previesť na písmená a pri čítaní po riadkoch dostaneme medzitajničku: O DVA POD TMAVYM POUZI ASCII.

ASCII je kódovanie, v akom počítače ukladajú text. Každému znaku, špeciálne písmenu abecedy (ale aj mnohým špeciálnym znakom), je priradená nejaká hodnota od \(0\) do \(127\). Od každého tmavého pixelu sa teda pozrieme o dva pixely nižšie a hodnotu pixelu prevedieme podľa ASCII tabuľky na písmeno abecedy. Opäť ide o pixely tmavšie ako väčšina obrázka, ale rozdiel je menej viditeľný voľným okom. Prečítame stat ktory zacina obrazkom.

Na obrázku vidíme les a jediný štát, ktorý začína les je LESOTHO, čo je aj riešenie tejto šifry.


  1. V niektorých programoch ste mohli aj tento obrázok vidieť ako RGB so všetkými tromi zložkami rovnakými.↩︎

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.