Zadanie

Táto šifra neobsahuje písmeno Q.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Čo má slimák také, čo by sa dalo využiť v šifre? Zvlášť takej s hromadou písmeniek?

Pri pohľade na písmená si všimneme, že v každom „slove“ sa nachádza každé písmeno najviac raz. Navyše sú zoradené abecedne, takže poradie asi nenesie žiadnu informáciu. Dá sa však zamerať na to, ktoré písmená sa v slovách vyskytujú.

Ďalej sa môžeme zamerať na fakt, že šifra neobsahuje Q. Ak máme k dispozícii len \(25\) písmen, núka sa to nejak využiť. Ajhľa, slimákova ulita má tvar špirály a uprostred je široká \(5\). Na výšku to tiež vyzerá na \(5\), žeby štvorec \(5 \times 5\)? Vpísať do nej písmená pekne v abecednom poradí (bez Q) vyzerá ako čím ďalej, tým lepší nápad. Poradie sa zvolí v smere špirály v ulite, pekne zvonka dnu. Tým by sme zvládli využiť aj fakt, že v šifre je slimák.

Písmená vpísané do ulity vyššie popísaným postupom.
Písmená vpísané do ulity vyššie popísaným postupom.

Písmená máme vpísané v ulite, môžeme sa teda vrátiť k slimákovým slovám. Ako sme spozorovali už skôr, chceme sa zamerať na to, či jednotlivé písmená sú alebo nie sú v danom slove. Vyznačme si teda v ulite tie písmená, ktoré sú v prvom slove. Vyznačený útvar môže byť obrázkom, alebo môže napísať nejaké písmeno alebo symbol.

V tomto prípade dostávame niečo, čo sa podobá na písmeno R.
V tomto prípade dostávame niečo, čo sa podobá na písmeno R.

Skúšame zopakovať postup pre všetky slová, postupne dostávame písmená R, I, E, S, … takže sme si zrejme zvolili správny smer. Nakoniec prečítame RIESENIE JE TRUHLA a odovzdáme TRUHLA.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.