Zadanie

\[\begin{align*} &\num{78003}-\num{6579}-\num{17}\cdot\num{2}\cdot\num{5}\\ &\num{1198}\cdot\num{688}-\num{565}\\ &\num{7}\cdot\num{5}\cdot\num{3}\cdot\num{1}-\num{12}\\ &\num{2158181}-\num{5}-\num{12684}-\num{14}\\ &\num{455}\cdot\num{248}-\num{353}\cdot\num{13}\cdot\num{9}\\ &\num{187}\cdot\num{84}-\num{350}\\ &\num{3961}\cdot\num{84}-\num{331}-\num{154}-\num{6541}\\ &\num{9154307}-\num{1543}\cdot\num{265}\\ &\num{26}\cdot\num{7}-\num{4} \end{align*}\]

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

V zadaní máme nejaké príklady, resp. matematické výrazy. Sú niečím zvláštne? Nie sú tam len čísla do 26. Súčasne sa zdá, že sú tam zastúpené všetky cifry, a teda asi budeme v obyčajnej desiatkovej sústave. Zvláštne ale je, že tam sú použité len operácie odčítania a násobenia. Násobenie je vyznačené bodkou a nie krížikom, čo tiež nie je samozrejmá vec. Máme tam mínus a krát ako bodku. V každom príklade sú najviac 4 matematické operácie. To bude morseovka. Naozaj aj je. Po prevedení každého príkladu na písmenko v morseovke dostaneme ZAVOLAJ NA. Ešte nevieme, čo s tým, a tak si to zatiaľ odložíme na neskôr.

Keď máme nejaké príklady, tak je prirodzené ich vypočítať. Môžeme to pokojne naťukať do kalkulačky a dostaneme tieto výsledky: \(\num{71254}\), \(\num{823659}\), \(\num{93}\), \(\num{2145478}\), \(\num{71539}\), \(\num{15358}\), \(\num{325698}\), \(\num{8745412}\), \(\num{189}\). Znova to nie sú prirodzené čísla do 26, teda ich nechceme previesť na abecedu. Nemáme tu žiadnu 0 a tiež nemáme v žiadnom výsledku rovnaké cifry hneď za sebou. A ešte máme medzitajničku ZAVOLAJ NA. Keď všetky tieto znalosti spojíme, tak nám snáď napadne vytiahnuť mobil a vytáčať tie čísla. Ako ich tak vytáčame, teda spájame za sebou idúce čísla, tak kreslíme písmená. \(\num{71254}\) je písmeno P.

Nakreslíme si takto všetky výsledky a dostaneme riešenie PRIEMYSEL.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.