Zadanie

Horehronský horolezec spravodlivo dolepuje klavír.
Zhorený horenos, pravnuk adolescenta, doletel šmatlavo.
Cieľavedomý horník horčicu opravuje.
Hora horí.
Blahorečené pohorie pravdivo oslavuje lavíny.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Zadanie tejto šifry tvorí zopár viet, ktoré zhruba dávajú zmysel. Avšak tieto vety nie sú úplne pekné, preto sa nebudeme zameriavať na ich význam. Skúsme sa pozrieť na jednotlivé slová a nájsť na nich niečo podozrivé, niečo spoločné.

Čo majú spoločné slová:

horehronský, horolezec, zhorený, horenos a horník? Všetky tieto slová obsahujú HOR.

Čo majú spoločné slová:

spravodlivo, pravnuk, opravuje a pravdivo? Všetky tieto slová obsahujú PRAV.

V každom slove vieme nájsť hor, prav, dol alebo lav. Čo sa výrazne podobá na hore, vpravo, dole a vľavo. Teda každé slovo nám takto šifruje smer.

Teraz teda máme vety, v ktorých máme niekoľko smerov. Ale čo s nimi? Vydáme sa ich smerom. Ale ako?

Môžeme si všimnúť, že občas máme krátke vety a občas dlhšie. Teda jedna veta by mohla byť jedno písmeno. Riešenie potom bude mať 5 písmen. To znie sľubne. Tiež si môžeme všimnúť, že občas máme rovnaký smer aj dvakrát za sebou. To naznačuje, že by sme mohli mať jednotnú dĺžku čiar. (Ak by sme nemali jednotnú dĺžku čiar, tak by sme asi slovám nejako určovali dĺžku čiary a nemali by sme ten istý smer viackrát za sebou.)

Tak si poďme kresliť čiary jednotnej dĺžky podľa smerov vo vetách. V prvej vete máme hore, hore, vpravo, dole, doľava, čo nám kreslí písmeno P. Podobne nakreslíme aj ostatné vety a dostaneme riešenie: POCIT.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.