Zadanie

  1. \(\SI{7.8125}{\percent}\)
  2. \(\SI{25}{\percent}\)
  3. \(\SI{0.390625}{\percent}\)
  4. \(\SI{75}{\percent}\)
  5. \(\SI{6.25}{\percent}\)
  6. \(\SI{18.75}{\percent}\)
  7. \(\SI{10.9375}{\percent}\)
  8. \(\SI{25}{\percent}\)
  9. \(\SI{75}{\percent}\)
  10. \(\SI{0}{\percent}\)

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Obrázky, ktoré vidíme v šifre, vyzerajú byť pomerne jednoducho pomenovateľné, aspoň väčšina z nich. Nie sú však nijakým spôsobom zoradené, no ich chaotické rozloženie na strane bude mať určite nejaký význam. Jediná iná informácia, ktorá sa v šifre nachádza je, že za jedným z dvoch listov duba je plus a otáznik. Pri otázniku môžeme predpokladať, že máme na niečo prísť, prípadne ho niečím nahradiť. Mohlo by to byť aj riešenie šifry, keďže z množstva obrázkov nemáme očividný spôsob, ako ho dostať.

Poďme teda teraz skúsiť pomenovať obrázky, lebo bez toho sa pravdepodobne ďalej nepohneme. Postupne prichádzame na to, že za ne vieme väčšinou dosadiť jednoslabičné slová, čo nám môže pomôcť nájsť aj náročnejšie z nich, ako sú os, tur alebo pár. Stále však nevieme, čo pridať k dubu ako otáznik, no (ako bolo neskôr naznačené aj hintom) za krátke slová by sme vedeli popridávať nejaké iné slabiky, aby vzniklo niečo zmysluplné.

Tu príde najťažší, nápadový krok šifry, ktorý sa nedá úplne prekonať len analýzou šifry, ale treba aj trochu vedomostí alebo skúseností. Dá sa však odraziť od očividnejších slov, ako sú mních, lisa a búda a tiež od rozloženia obrázkov. Keď sú objekty v šifre rozložené bez akejkoľvek mriežky, väčšinou je na to nejaký dôvod. Môže to byť buď kvôli povahe odpovede – budeme chcieť nakresliť odpoveď graficky, alebo povahe zadania – šifra využíva nejaký systém, kde máme presne dané rozmiestnenie. Dali by sa nájsť rôzne príklady (napr. časti nejakého zložitého objektu), no jednoznačne najčastejšie to bývajú konkrétne miesta na mape. V tomto prípade už nie je náročné prísť napríklad na geografický názov obsahujúci slovo mních, takže to budú európske mestá. V niektorých prípadoch bude treba ignorovať diakritiku. Zhora to sú:

oslo, petrohrad, kodaň, dublin, lodž,kolín, praha, katovice, paríž, mníchov, košice, mukačevo, brest, budapešť, turín, bukurešť, marseille, porto, barcelona, lisabon, a napokon dubrovník, čím sa núka doplniť za otáznik ROVNÍK, čo je slovenské slovo a aj riešenie tejto šifry.

Za zmienku ešte určite stojí aj malá nápoveda, ktorá je nezvyčajne formou obrázku. Ak sa vám šifra páčila, a ešte ste nápovedu nevideli, odporúčame si ju skúsiť vyriešiť.

Áno, táto nápoveda sa dala vyriešiť, a mohla pomôcť odhaliť princíp, aby sme ho mohli využiť v šifre. Jednak jej obrysy napovedajú, že ide znova o mapu, a tiež je na nej košický kôš, čiže ide o slovenské mestá, konkrétne vybrané okresné. Obrázky ako Čad (vlajka) alebo komár sú pomerne nápomocné k odhaleniu princípu.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.