Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Najťažšia spoločná šifra kategórií Agát a Blýskavica je viacúrovňová – vyžaduje postupné vykonanie viacerých krokov, kde každý krok vedie na ďalší.

Máme pred sebou veľkú tabuľku písmen, ktorá vyzerá ako osemsmerovka, môžeme sa teda pozrieť, čo v nej nájdeme. Vieme nájsť dvanásť dvojslovných spojení, ktoré sú medzi slovami prerušené zdanlivo nesúvisiacimi písmenami. Z každého by sme chceli získať jedno písmeno do (medzi)tajničky. Každé z týchto slovných spojení sa viaže (aspoň približne) na iný mesiac v roku. Slovné spojenia si teda usporiadame v takomto poradí a prečítame nesúvisiace písmená v ich stredoch (medzi slovami):

 • TrajaMkráli
 • priestupnýErok
 • deňNžien
 • VeľkáÁnoc
 • trajaVzmrznutí
 • MedardovaŠkvapka
 • CyrilPMetod
 • národnéIpovstanie
 • pádRdvojičiek
 • ČeskoÁslovensko
 • NežnáLrevolúcia
 • ŠtedrýEdeň

Dostali sme mená v špirále, ďalším krokom bude teda hľadanie nejakých mien zatočených do špirály. V tabuľke sa dá nájsť \(25\) deväťpísmenných slovenských krstných mien umiestnených v štvorcoch \(3 \times 3\) do rôznych špirál (s rôznymi začiatkami, smermi dnu/von a v smere/proti smeru hodinových ručičiek). Útržky mien si môžeme všimnúť voľne pri prechádzaní tabuľkou a potom dohľadáme celú špirálu. Tieto štvorce zapadajú do istej mriežky – celú tabuľku vieme rozdeliť na \(2 \times 5\) častí oddelených voľnými riadkami/stĺpcami, kde každá časť je zložená z \(3 \times 2\) takýchto štvorcov. To už navádza na Brailla – pozrieme sa, ktoré štvorce \(3 \times 3\) obsahujú mená a získavame KRAJSKEECV.

Krajské EČV (evidenčné čísla vozidiel) na Slovensku sú BA, BL, TT, NR, TN, ZA, BB, KE a PO. Najnovšie k nim patrí aj BT, pričom jeho započítanie/nezapočítanie nemá významný vplyv na riešenie šifry. (Ide o prvé dve písmená na značkách áut registrovaných v krajských mestách.) Tieto dvojice vyhľadáme v tabuľke (ako v klasickej osemsmerovke), vyznačíme všetky ich výskyty a graficky nám vykreslia riešenie SALVÁDOR.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.