Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Obrázky v šifre znázorňujú rôzne fázy bunkového delenia – mitózy:

  • V profáze sú chromozómy v tvare X rozptýlené voľne po bunke.
  • V metafáze sú zarovnané na stred.
  • V anafáze sa chromatídy oddelia.
  • V telofáze sa zhromaždia na opačných koncoch bunky.

Tvary buniek sú tiež štyri a znázorňujú fázy Mesiaca: prvá štvrť (tvar D - dorastá), spln (okrúhla bunka), posledná štvrť (tvar C - cúva) a nov (prázdny kruh so šedým okrajom).

To by bolo dokopy \(4 \cdot 4 = 16\) kombinácií, ale pri nove nič nevidíme, takže by sme nevedeli identifikovať fázu mitózy. Preto existuje dokopy iba \(3 \cdot 4 + 1 = 13\) platných obrázkov, čo je presne polovica počtu písmen v abecede.

Fáza Mesiaca trvá dlhšie ako fáza mitózy a navyše chceme, aby štyri možnosti pre nov boli vedľa seba a dali sa tak zlúčiť do jednej. Preto kombinácie zoradíme a očíslujeme tak, že pre každú fázu Mesiaca vezmeme všetky fázy bunkového delenia a dáme za seba, teda najprv v poradí budú všetky fázy mitózy s prvou štvrťou, po nich všetky fázy so splnom, potom s poslednou štvrťou a nakoniec nov. Toto poradie je zmysluplnejšie než brať pre každú fázu bunkového delenia všetky fázy Mesiaca.

Toto nám určí poradie písmena v niektorej polovici abecedy. To, o ktorú polovicu abecedy ide, nám hovorí reťazec \(< 1/2\) alebo \(> 1/2\) pod obrázkom.

Napríklad prvý obrázok znázorňuje spln a telofázu. Splny sú v poradí na pozíciách \(5\)\(8\) a telofáza je posledná fáza, takže tento obrázok reprezentuje \(8.\) písmeno v prvej polovici abecedy, čiže H. Dekódovaním všetkých obrázkov dostaneme HESLO JE ZÁMOČNÍK.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.