Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Zadanie tvorí tabuľka, v ktorej každé políčko obsahuje buď písmeno alebo číslo. Môžeme si všimnúť, že čísla sú od 1 po 6 a každé máme v tabuľke práve dvakrát. Tiež si môžeme všimnúť, že keď čítame postupne písmená naľavo od čísla 1 v prvom riadku, vidíme RIEŠ. Pod Š je E a teda medzi jednotkami vieme prečítať RIEŠE.

Aj dvojice rovnakých čísiel, aj RIEŠE medzi jednotkami nám napovedá, že chceme pospájať rovnaké čísla. Bolo by fajn. keby tie cesty medzi číslami boli jednoznačné a teda by sme snáď mohli prečítať písmenká na cestách a získať riešenie. Preto ideme hľadať medzi číslami také cesty, ktoré sa neprekrižujú a cez každé políčko vedie nejaká cesta.

Najjednoduchšie je asi najprv spojiť jednotky a trojky. Potom nájsť kúsok cesty od šestky, ktorá je v predposlednom riadku a prvom stĺpci. Pomerne jednoduché je aj určiť začiatok cesty od štvorky v druhom riadku. V tomto hlavolame existuje naozaj práve jedna možnosť ako pospájať dvojice čísel tak, aby sa cesty neprekrižovali a cez každé políčko nejaká viedla. Toto je riešenie hlavolamu:

Medzi jednotkami máme RIEŠE. Ďalšie tri písmená by mohli byť NIE a tak by sme získali slovo riešenie. Po prejdení cesty medzi jednotkami pokračujeme cestou medzi dvojkami. Pri jednotkách sme šli/čítali od jednotky, ktorá je tučným písmom, k jednotke, ktorá je obyčajným písmom, tak aj v prípade dvojok poďme od tučnej dvojky k obyčajnej dvojke. Chceme prečítať NIE a potom asi nejaké sloveso ako napríklad JE alebo ZNIE. Medzi dvojkami máme tieto písmená: TNIIEETJOEPT. Keď zoberieme každé druhé, dostaneme NIEJET. Dokopy s písmenami medzi jednotkami teda už máme RIEŠENIE JE T.

Pokračujme cestou medzi trojkami. Medzi dvojkami sme brali každé druhé písmeno, tak tu skúsme každé tretie. Následne medzi štvorkami každé štvrté, päťkami piate a šestkami šieste. Keď zoberieme všetky tieto písmenká, dostaneme RIEŠENIE JE TELEVÍZOR. Odovzdáme televízor.

Ešte spomeňme takú drobnosť. Ak by sme prečítali zvyšné písmenká postupne po cestách tak by ste prečítali: TIETO PÍSMENÁ TI NETREBA, SÚ TU ZBYTOČNÉ.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.