Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Na prvý pohľad nám môžu znaky pripomínať písmená, no nie úplne dávajú zmysel. Môžeme sa chvíľu zamyslieť, čo by sme mohli so znakmi robiť. Text vyzerá byť napísaný po riadkoch, keďže ak by sme sa pozerali na stĺpce, mali by sme nepravidelný text s medzerami. Tiež si môžeme všimnúť, že keď zoberieme jednotlivo dolné alebo horné polovice znakov, vedeli by sme ich doplniť na zmysluplné písmená. Ponúka sa nám preto samostatne posúvať horné a dolné časti písmen v riadku.

Máme dve možnosti, ako znaky posúvať – buď posunieme vrchy ku spodkom, alebo spodky k vrchom. Nezáležiac na tom, ktorú možnosť si vyberieme, môžeme vidieť, že vieme v každom riadku jednoznačne napasovať horné a dolné polovice znakov tak, aby sme dostali všade zmysluplné písmená.

Ostáva nám vymyslieť, čo s týmito „slovami“ ďalej. V samotnej šifre nám už nezostáva veľa informácií, nevieme z nej ľahko vyčítať, ktorým smerom sa vydať. Napovedať nám môže to, čo sme doteraz so znakmi robili - posúvanie. Taktiež keď sa pozrieme na „slová“, môžu nám pripomínať tvar slov po použití Cézarovej šifry (alebo nejakej podobnej, ktorá tiež zahŕňa posun abecedy).

Môžeme teda skúsiť využiť vzdialenosť, o koľko sme horné/dolné časti posunuli, a posunúť podľa toho o toľko každé písmeno v abecede. Tu sa však dostávame do bodu, kedy je rozdiel, či sme posúvali horné polovice alebo dolné polovice. Nakoľko je prvé slovo krátke, skúsiť obe možnosti nezaberie veľa času.

Ako príklad môžeme použiť prvé slovo. Môžeme si premyslieť, že jediný spôsob, ako vieme časti poposúvať a dostať všade písmenká, je, že spojíme tretí vrch s prvým spodkom, prvý vrch s druhým spodkom a druhý vrch s tretím spodkom.

Ak posúvame horné časti k spodným, dostaneme písmená MNU. Posun znaku doľava by mohol znamenať posun písmena dozadu v abecede (posúvali sme ho proti smeru čítania). Keďže vrch písmena M sme posunuli o dva doľava, posunieme písmeno M v abecede o dve dozadu na K. Podobne posunieme N a U o jedno dopredu a dostaneme slovo KOV. Ak by sme posúvali spodné časti k horným, dostali by sme písmená NUM. Ak aj tu použijeme rovnaký princíp posúvania, dostaneme „slovo“ OMT.

V prvom prípade, keď sme posúvali horné časti k dolným, sme dostali zmysluplné slovo. Tento postup vyzerá nádejne, a keď ho aplikujeme aj na ostatné riadky, dostaneme tajničku „kov medaily ktorú dostanete keď skončíte druhí“, a teda riešenie šifry je striebro.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.