Zadanie

D\(\swarrow\searrow\)O\(\uparrow\uparrow\leftarrow\swarrow\swarrow\swarrow\swarrow\)P\(\uparrow\uparrow\uparrow\rightarrow\swarrow\swarrow\searrow\searrow\)L\(\uparrow\uparrow\searrow\swarrow\swarrow\)N\(\searrow\searrow\swarrow\)
Ch\(\uparrow\uparrow\uparrow\swarrow\searrow\swarrow\searrow\)Y\(\uparrow\uparrow\uparrow\leftarrow\searrow\searrow\swarrow\swarrow\)B\(\uparrow\uparrow\uparrow\leftarrow\swarrow\searrow\swarrow\swarrow\)A\(\uparrow\rightarrow\swarrow\searrow\searrow\swarrow\)J\(\uparrow\uparrow\uparrow\swarrow\searrow\swarrow\swarrow\)U\(\uparrow\uparrow\rightarrow\swarrow\swarrow\swarrow\searrow\)C\(\uparrow\uparrow\uparrow\leftarrow\searrow\searrow\swarrow\swarrow\)E\(\swarrow\searrow\swarrow\swarrow\)
P\(\uparrow\searrow\swarrow\)I\(\uparrow\searrow\searrow\searrow\searrow\)S\(\uparrow\searrow\swarrow\swarrow\)M\(\uparrow\swarrow\searrow\searrow\swarrow\)E\(\swarrow\swarrow\swarrow\swarrow\)N\(\swarrow\swarrow\searrow\)K\(\uparrow\uparrow\leftarrow\searrow\searrow\swarrow\swarrow\)A\(\uparrow\swarrow\searrow\swarrow\swarrow\)

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Prvá časť šifry, ktorú si môžeme všimnúť, je, že nám písmená medzi šípkami hovoria „doplň chýbajúce písmenká“. To nás núti zamyslieť sa, aké písmenká máme doplniť, a kde? Šípky medzi písmenami medzitajničky by mohli naznačovať nejaké presuny (napr. z D sa posunieme šikmo doľava dole a potom šikmo doprava dole).

Po chvíli rozmýšľania a pozerania sa na šifrovaciu pomôcku si môžeme všimnúť, že pomôcka na Morseovu abecedu vyzerá tak, že keď si vyberieme písmeno, tak z neho vieme ísť šikmo doprava dole, šikmo doľava dole alebo hore a dostaneme sa na iné písmeno. Takto teda skúsime prejsť z každého písmena medzitajničky podľa šípok na iné miesto.

Tu však nastal malý problém. Keď skončíme našu cestu podľa šípok, tak vždy skončíme o jedno písmeno mimo tabuľky s Morseovou abecedou. Tu prichádza na rad medzitajnička – doplň chýbajúce písmenká. Chceme ich doplniť na miesta, kam nás vyvedú šípky von z tabuľky Morseovej abecedy. Ostáva už iba otázka, aké písmenká?

Keď sa pozrieme na spodné poschodie tabuľky Morseovej abecedy, všimneme si, že v ňom je 13 písmen a teda existuje 26 rôznych možností, ako ísť z týchto písmen šikmo doprava dole alebo doľava dole. Každé písmeno má 2 možnosti, ako z neho ísť šikmo dole, čiže \(13 \cdot 2 = 26\). Čoho je 26? Predsa písmen v abecede! Doplníme ich teda nasledovne:

Keď prejdeme po šípkach a prídeme na doplnené písmenká, vyjde nám tajnička: NAPIS RIESENIE KLESANIE. Odovzdáme teda riešenie KLESANIE.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.