Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Keď sa pozrieme na stickmanov, môžeme si všimnúť, že prvým piatim chýbajú ruky. Skúsime sa preto pozrieť na končatiny, ktoré stickmani majú. Po chvíľke pozorovania si isto všimneme, že ruky a nohy majú v neprirodzených polohách, ale natočené do ôsmich smerov: hore, vpravo hore, vpravo, vpravo dole, dole, vľavo dole, vľavo a vľavo hore.

Keď sa pozrieme do šifrovacej pomôcky1 vieme tam v pravej časti nájsť tiež panáčika, ktorý ukazuje týmito smermi – konkrétne to bude semafórový panáčik. Dvojica smerov kam ukazujú končatiny (napr. ruky) nám teda určujú písmeno. Ak rozšifrujeme stickmanov pomocou semaforu, najprv ruky potom nohy vznikne nám RAMENA KOLENAPALCE.

Na začiatku sme si všimli, že piatim stickmanom chýbajú ruky. Namiesto týchto chýbajúcich rúk, by tam malo byť riešenie šifry a teda riešenie bude mať 5 písmen. RAMENA KOLENA PALCE odkazuje na známu detskú pesničku, chýbajúce písmená sú pred týmito tromi slovami, takže heslo je HLAVA.


  1. https://trojsten.page.link/pomocka↩︎

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.