Zadanie

Šifra je po stĺpcoch.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Dvojica čísel oddelená lomkou navádza na to, že chceme vyberať niekoľké písmeno (podľa čísla naľavo) z počtu písmen, aký udáva číslo napravo.

Celkom prirodzená vec, s ktorou by sme chceli začať, môže byť pomenovanie obrázkov. Obrázky sú však zložitejšie a často obsahujú viacero objektov, takže ich asi nedokážeme pomenovať na toľko písmen, ako udávajú čísla za lomkou. Skúsime teda v našich pomenovaniach využiť písmená, ktoré máme k dispozícii. Keď sa s tým trochu pohráme, zistíme, že obrázky vieme pomenovať slovnými spojeniami, ktorých prvá polovica začína hornou skupinou písmen pri obrázku, druhá polovica začína dolnou a zvyšok je v oboch poloviciach rovnaký (až na rozdelenie slov medzerami):

 • vymazával doma zával
 • dobil mobil
 • tsunami s kunami
 • žiguli na guli
 • lama skáče na maskáče
 • dole telo doletelo
 • odreže z mreže
 • cifry šifry
 • popis tanca Pakistanca
 • pristane pri stane
 • akáva psa káva
 • hody nehody

Tam, kde nemáme žiadne písmená, sa popis obrázka skladá z dvoch rovnakých polovíc.

Doplnené časti (rovnaké v prvej aj v druhej polovici) pomenovaní obrázkov majú práve takú dĺžku, akú udáva číslo za lomkou, takže nám už stačí iba povyberať z nich písmenká a dostaneme riešenie MINISTERSTVO.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.