Zadanie

Pri skúmaní života na planéte Kappa-3 systému Beta Centauri sa vedcom podarilo spozorovať nezvyčajné živočíšne druhy, ktoré žili v spoločnom ekosystéme. Každý druh vedel pomocou svojho vynikajúceho sluchu rozpoznať svoju korisť. Najdominantnejšie boli Alfa druhy na severe planéty, na ktoré sa viazali nezávislé potravové reťazce. Mapa výskytu jednotlivých druhov:

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Už na začiatku riešenia je možné si všimnúť viacero zaujímavých faktov o názvoch druhov. V šifre ich máme 26, každý sa začína na iné písmeno, a môže sa javiť, že slová znejú akosi zvláštne.

Koniec koncov, také niečo napovedá aj text na začiatku šifry, kde sa spomína rozpoznávanie pomocou sluchu. Keď si ich z tohoto pohľadu prezrieme bližšie, vidíme že sú tam nejaké veľmi krátke slová, ale aj dlhšie až po štyri slabiky, pričom práve dĺžka slabík je zaujímavá. Vyskytujú sa tam slová s viacerými dlhými slabikami po sebe, a celkovo ich je veľa. Toto všetko skúseného riešiteľa už povedie k známemu princípu, že dlhé a krátke slabiky slova nám určujú dlhé a krátke znaky v morzeovke. Napríklad sa s tým vieme stretnúť v šifrovacej pomôcke. Pozrieme sa teda, aké písmenko dostaneme z rôznych názvov. Tieto písmenká sa občas aj opakujú, a chceli by sme s nimi niečo zmysluplné spraviť, podľa zloženia z toho text nebude. Väčšinou je výsledné písmenko iné ako prvé písmenko názvu, no je aj viacero takých, kde je rovnaké. Takéto písmenká potom vychádzajú aj z iných slov. Spolu s ďalšou časťou textu na vrchu to naznačuje, že budeme chcieť „predátora“ spojiť s tým, čo počuje, teda morzeovkou, ktorá prvé písmeno jeho názvu kóduje. V prípade, že počuje sám seba, čiaru nekreslíme alebo označíme krúžkom naspäť. Takéto čiary utvoria viacero nespojených zhlukov, ktoré majú tvar písmena.

Písmená však nemajú žiadne poradie, čo by sa nám zišlo, ak chceme prečítať heslo (no špekulantom stačilo spermutovať písmenká). K tomu nám napovie napríklad to, že sa v texte nachádza až neprimerane veľa gréckych písmen. Píše sa tiež, že na severe sú najdominantnejšie alfa druhy. Skúsime si teda všímať niečo podobné v schéme, a naozaj, keď sa pozrieme na skupinu druhov Megamačiak, Drepsilónka, Obetavec, Sedeltam, Korzéta, Bralfafák, všetky v sebe obsahujú grécke písmeno, konkrétne prvých 6 písmen z nej. Každé z nich je zároveň v inom písmene, ktoré vzniklo pospájaním názvov. Keď teda usporiadame písmená podľa tohto poradia, dostaneme heslo ULITKA.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.