Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Šifra sa skladá z malých obrázkov, čiernych krúžkov a čiernych a červených čísel rozmiestnených rôzne v rovine. Asi najviac informácií pre nás na začiatok nesú obrázky, začneme teda nimi. Po hlbšej analýze si môžeme uvedomiť, že obrázky symbolizujú jednotlivé ministerstvá, ktoré na Slovensku máme. Ich rozmiestnenie zodpovedá rozmiestneniu ministerstiev v Bratislave.

Šifru môžeme podložiť mapou Bratislavy tak, aby ministerstvá boli na správnych miestach. Keď tak spravíme, pozrieme sa, kam dopadnú čierne krúžky. Na prvý pohľad tieto miesta nie sú ničím špeciálne, ale po bližšom preskúmaní zistíme, že označujú rôzne budovy, inštitúcie či iné objekty, z ktorých každý sa dá priradiť k niektorému z ministerstiev, pod ktoré spadá, ktoré ho spravuje alebo podobne. Červené čísla pritom pomáhajú presne určiť, o ktorý objekt ide. Sú to vždy orientačné čísla budov (aj v realite sú červené), ak daný objekt je budovou a má orientačné číslo. Pri niektorých krúžkoch červené čísla nemáme, pretože ich nemajú – sú to napríklad križovatky a parky.

Objekty pospájame s ministerstvami, ku ktorým patria. Môžeme si všimnúť, že každý obrázok ministerstva je buď čierny alebo tmavošedý. Môže to byť ťažké vidieť, ale na vyriešenie šifry táto informácia nie je nutná. Ku každému ministerstvu, ktorého obrázok je čierny, patria práve dva objekty, k ostatným (s tmavošedým obrázkom) nepatrí žiaden.

Diaľničné križovatky nie sú značené presne uprostred, ale na mieste, kde sa cesty najviac spájajú/rozpájajú/vetvia.

Čierne čísla sú v rozsahu od \(1\) do \(12\), každé práve raz. Môžeme ich teda skúsiť použiť na prečítanie tajničky. Ministerstvá s napojenými čiernymi krúžkami (objektami) vykresľujú znaky vo vlajkovej abecede (semafore), pričom ministerstvo je vždy v strede vlajky. Čierne čísla udávajú poradie (každé sa nachádza pri objekte alebo pri ministerstve). Nezáleží na tom, kde číslo je, čísla sú umiestnené rôzne, len aby sa ťažšie tipovalo, ktoré písmená hesla sú rovnaké. Prečítame tak heslo GLOBALIZÁCIA.

Ministerstvá a k nim prislúchajúce objekty sú tieto:

Ministerstvo Obrázok Objekt 1 Objekt 2 Písmeno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky továreň
Ministerstvo financií Slovenskej republiky euro J&T banka, Dvořákovo nábrežie 8 Unicredit bank, Šancová 1A I
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky auto výjazd z D1/E75 na most SNP križovatka s E58 s D1 A
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky obilie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky šípka do obdĺžnika Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava I, Tomášikova 46 Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava V, Záporožská 8 L
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky tank
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky váhy Okresný súd Bratislava II, Drieňová 5 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10 G
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vlajka
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pracovník s lopatou
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky strom Horský park Sad Janka Kráľa C
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky baretka Základná škola Dubová 1 Spojená škola internátna, Hrdličkova 17 O
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky historická budova Múzeum Jana Cikkera, Fialkové údolie 2 Slovenské narodné divadlo, Gorkého 2 B
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky srdce s plusom Poliklinika, Tehelná 26 Univerzitna nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Námestie SNP 10 Z
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky počítač

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.