Počet bodov:
Popis:  6b
ahojtepriateliavítamváspritejtoskvostnejšifrenachá
dzasavnejkopazbytočnéhovažectextualenievšetoktextj
ezbytočnýtiežsútuajnejačirčkéodvecislováktorésúvša
kveľmidôležitéavďakanimturáajobjavíteriešenieužsai
stonevietedočkaťkedysavturáámtopodaríinaksomsiuved
omilažeťapíšemvmnožnomč???íslehociasisprávnejšieby
bolozačaťahojkampozbaapozbarátvidíšvjednotnomčísle
mijeťatrochuhlružináúphybeenaružinázvaťpriateľešte
bysisitomohlokcaolzlevhybeysvetlilokcaťnotojejedno
tiežpartizánskesachcemhybeospravedlpartizánskeniťž
epíšdlháemvmužskomrodbádiceeonotojenejakvidlháacza
užprahaívanéalesamozrbádiceejmesomradaaksušiprahar
iešiaajchlapciajdievčbádiceatádúfamžesavámsušipáči
ažesavámdarívriešenínpatašoeštejednapodstatnáinfor
máciamomentálnesúsenicapsenicaotenciálneriešeniadv
ealekeďžechcemelesenicansenicajednoriešenietaksprá
vneriešeniejetomkošiceenškošiceietedanietoväčšiedú
famžemirozumieteladcemožnoladcestesiuvedomiližeďal
šitentoodvecitexladcetužneladceobsahuježiadnupodst
atnúinformáciunčerníkavyričerníkešeniešifryčonieje
vôbecprobléchmeľovámkeďžesmechmeľováužnakoncitakvá
mešterazprajemveľašťastiaanechsavámdarímajtesafajn

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Zameraj sa na odveci slová. Čo sú zač?

Veľká nápoveda

Zadívaj sa len na tie odveci slová - obce. Prečo sú usporiadané práve tak ako sú?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.