Počet bodov:
Popis:  6b

Každý krúžok s číslom predstavuje ostrov. Cieľom je pospájať ostrovy vodorovnými a zvislými mostami tak, aby počet mostov okolo ostrova bol rovnaký ako číslo v krúžku. Medzi každými dvoma ostrovmi môžu byť najviac dva mosty. Mosty sa nesmú križovať ani viesť cez iné ostrovy.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Pri riešení hlavolamu skús začať od ostrovov so 6 mostami, tam vieš často nájsť most, ktorý určite musí byť nakreslený.. Prípadne, ti môže pomôcť značiť si, z ktorých ostrovov už máš všetky mosty a teda už máš hlavolam pre ne vyriešené. Nie je nutné aby boli navzájom pospájané všetky ostrovy (aby sme vedeli prejsť po mostoch z každého ostrova na každý iný). Neboj sa, riešenie je len jedno a hlavolam sa dá vyriešiť bez tipovania. Keď sa ti podarí vyriešiť hlavolam, tak sa naň zadívaj.

Veľká nápoveda

Obrázok je mostami rozdelený na 7 častí. Skús sa na každú z nich pozrieť. Okrem ostrovov a mostov máme v tejto šifre ešte vodu medzi nimi.
Obrázok je mostami rozdelený na 7 častí. Skús sa na každú z nich pozrieť. Okrem ostrovov a mostov máme v tejto šifre ešte vodu medzi nimi.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.