Počet bodov:
Popis:  6b

Táto šifra neobsahuje písmeno Q.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Jedna z vecí, ktoré sa oplatí pri šifrách spraviť, je poriadne zanalyzovať zadanie. Porátať veci, pozrieť sa ako sú usporiadané, a tak podobne. Keby sme napočítali v šifre niečoho 25 (keďže táto šifra neobsahuje Q), pravdepodobne by to odkazovalo na abecedu. Skúste sa teda pozrieť na slová, ktoré nám slimák hovorí a zamyslieť sa, čo pre ne platí. Povie vám to, na čo sa treba zamerať, alebo čo je nepodstatné. Ďalšia vec, ktorá by nám mala vŕtať v hlave, je fakt, že k nám hovorí slimák. Čo je na ňom špeciálne, čo by nám vedelo pomôcť?

Veľká nápoveda

Keď nám nejde šifru vyriešiť, oplatí sa zamyslieť, čo vlastne chceme získať. V tomto prípade asi chceme dostať zo slimákovho textu niečo zmysluplné. Ideálne písmená alebo slová. Tie sa vždy v niečom líšia, tak sa pozrime na odlišnosti v slimákových slovách. Napríklad poradie písmen v slovách je vždy abecedné, tak to k cieľu nepovedie. Na druhej strane obsah písmen sa medzi slovami vcelku dosť mení. Možno by sme to teda chceli nejako využiť a vyznačiť, ktoré písmená sú a ktoré nie sú v jednotlivých slovách. Zjavne však nebude stačiť ledajaké vyznačenie. Teraz asi príde na rad fakt, že sa jedná o slimáka. Vidíme z neho len siluetu, s výnimkou ulity. Bude tá na niečo užitočná?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.