Počet bodov:
Popis:  6b
  1. \(\SI{7.8125}{\percent}\)
  2. \(\SI{25}{\percent}\)
  3. \(\SI{0.390625}{\percent}\)
  4. \(\SI{75}{\percent}\)
  5. \(\SI{6.25}{\percent}\)
  6. \(\SI{18.75}{\percent}\)
  7. \(\SI{10.9375}{\percent}\)
  8. \(\SI{25}{\percent}\)
  9. \(\SI{75}{\percent}\)
  10. \(\SI{0}{\percent}\)

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Veľká nápoveda

Pomenovania obrázkov sú krátke, aby sa za ne zmestila druhá časť. Tú nájdete tak, aby dokopy tvorili pomenovanie na mieste, kde leží obrázok. Pri jednom obrázku dáva táto časť dokonca zmysluplné slovo, čo bude odpoveď. Pomôže nám aj prvý hint, z ktorého sa dozvedáme kde sú miesta, o ktorých hovoríme, pričom zadanie je len odzoomovaný hint.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.