Počet bodov:
Popis:  6b

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Na obrázku je jasnejšia verzia druhej polovice zadania, kde pridané čísla referujú na obrázky. Výsledná medzitajnička obsahuje dvojice veľmi podobných slov. Mimochodom, v hornej časti šifry technicky chýbajú riadky 7., 8., 9., a 10., ale aj tak by boli prázdne.
Na obrázku je jasnejšia verzia druhej polovice zadania, kde pridané čísla referujú na obrázky. Výsledná medzitajnička obsahuje dvojice veľmi podobných slov. Mimochodom, v hornej časti šifry technicky chýbajú riadky 7., 8., 9., a 10., ale aj tak by boli prázdne.

Veľká nápoveda

Postup riešenia:

  1. Zisti čo sú druhy (nie kategórie)
  2. Pomenuj do tajničky obrázok (alebo obrázky)
  3. Vyber tajničku (z tajničky)
  4. Slová sa po dvojiciach nezhodujú, zisti v čom (čo?)
  5. Podľa obrázkov na písmenká preveď (previedol si?)
  6. Ak áno, veľmi dobre (najlepšie)

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.