Počet bodov:
Popis:  6b

Jaskyňa (12)

Mesto (8) – Jaskyňa (6)

Mesto (6) – Jaskyňa (8) – Jaskyňa (9) – Kostol (sever) (7) – Výnimočná jaskyňa (9) – Kostol (stred) (7) – Kostol (severovýchod) (10) – Hrad (7) – Jaskyňa (10)

Vrchy (8) – Kostol (severovýchod) (9)

Vrchy (11)

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Veľká nápoveda

Tvar, ktorý tvoria šedé políčka je známy po celom svete a medzi generáciami. Keď pri vyplňovaní prídeš priskoro na koniec, pokračuj hneď v smere šípky.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.