Počet bodov:
Popis:  6b

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Čo bolo pred prekladom? Prečítaj si jednotlivé slová nahlas. Aký iný význam, než ako slová, by mohli mať? Nezabudni nakoniec využiť vyznačené slová a písmená.

Veľká nápoveda

Prelož jednotlivé vety do angličtiny a čítaj nahlas. Slová, ktoré hľadáš nedostaneš priamo prekladom, dostaneš však to, čím sú dané slová reprezentované. Pred čítaním hesla sa zamysli nad podčiarknutými slovami a pozíciami v nich vyznačených písmen.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.