Počet bodov:
Popis:  6b

Riešenie je podstatné meno v množnom čísle.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Najprv vyrieš maľovanú krížovku. Koľko je v jednotlivých riadkoch prázdnych políčok? Vidíš nejakú súvislosť s číslami napravo od krížovky?

Veľká nápoveda

V šifre máme 26 stĺpcov, ako je aj písmen v abecede. Skús z písmen vytvoriť slová. V niektorých slovách sa písmená opakujú. Výsledok šifry je jedno slovo, ktoré napovedajú poskladané slová.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.