Počet bodov:
Popis:  6b

Šifra je po stĺpcoch.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Po prečítaní tohto návodu, netreba dávať šifru pod vodu. Keď túto šifru uvidel dikobraz, napísal si popisy pod obraz. Popis rozdelil na diely, potom z nich vyškrtol rozdiely.

Veľká nápoveda

Pomenuj, čo vidíš na obrázkoch. Výsledné popisy by mali byť zložené z dvoch na seba sa podobajúcich častí. Keď na to, čo majú obe časti spoločné použiješ zlomky, dostaneš písmená hesla.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.