Počet bodov:
Popis:  6b

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

V tejto osemsmerovke vyjde tajnička zo slov, ktoré vyškrtáš. Pozri sa na ich rozmiestnenie v tabuľke.

Veľká nápoveda

V slovách v osemsmerovke sa skrývajú čísla, každé číslo vo viacerých slovách. Keď ich nájdeš, pozri sa postupne na každé číslo zvlášť.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.