Počet bodov:
Popis:  6b

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Prečítaj podčiarknuté písmená na hlavnej trase od štartu po cieľ. Nájsť ti ju môžu pomôcť nasledujúce triky:

  • Výsledkom je jedna uzavretá lomená čiara. Musí prechádzať všetkými perlami, ale nie nutne všetkými mrežovými bodmi.
    • Všetky časti čiary sa musia niekedy spojiť dohromady. Daj si teda pozor, nech neoddelíš časť čiary do samostatnej slučky.
  • Pamätaj na to, že čiara musí zatočiť tesne pred alebo po prejdení bielou perlou. Ak teda ležia tri biele perly v rade, čiara nimi nemôže prejsť tesne za sebou.
    • Hlavolam má práve jedno riešenie. Ak sa ti zdá, že je viac možností, pozri sa, či náhodou niekde nemáš bielu perlu, pri ktorej oboch koncoch čiara nezatáča.
  • Zameraj sa na čierne perly: každá čierna perla tvorí roh, teda z nej čiara vychádza v jednom vodorovnom a jednom zvislom smere. Ak čierna perla leží blízko okraja alebo inej čiary, vieme, že z nej musí čiara viesť opačným smerom.
    • Pred aj po prejdení čiernou perlou musí čiara ísť rovno - ak teda dve čierne perly ležia tesne vedľa seba, čiara medzi nimi nemôže ísť priamo.

Veľká nápoveda

Ktoré podčiarknuté písmená sa dajú prejsť po ceste od štartu do cieľa bez prejdenia jedným políčkom dvakrát? Existuje práve jedno poradie ako ich prejsť. Iný pohľad ako sa na toto dá pozrieť je, že všetky ostatné podčiarknuté políčka sú buď v slepých uličkách alebo mimo bludiska.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.