Počet bodov:
Popis:  6b
  • nápoveda:
  • heslo je jedno slovo dlhé 8 písmen
  • kód obsahuje krátke písmeno y
  • odpoveď obsahuje ženský rod
  • správne heslo obsahuje slovo „salicyl“

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Správny kód obsahuje zápor, môže hoc' aj dvojitý
Správny kód neobsahuje apostrof
Správny kód obsahuje jednu z vecí, slovo klad alebo jeho opak
Správny kód obsahuje číslo, napríklad nula, bez toho to nie je dobrý kód
Správny kód nemá pod sebou ďalší riadok

Riešením tohto zadania je slovo kotva.

Veľká nápoveda

Dané vlastnosti sú v niektorých odrážkach splnené a v niektorých nie. Koľko odrážok je v šifre?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.