Počet bodov:
Popis:  6b

\[ \begin{aligned} &4 &&22 &&5 &&3 &&3 &&= &&74&&\\ &8 &&15 &&2 &&5 && &&= &&110&&\\ &3 &&3 &&3 &&3 &&8 &&= &&73&&\\ &12 &&6 &&5 &&10 &&8 &&= &&-36&&\\ &4 &&1 &&3 &&5 && &&= &&60&&\\ &14 &&26 && && && &&= &&-12&&\\ &2 &&56 &&2 &&3 &&7 &&= &&70&&\\ &5 &&22 &&1 &&4 &&3 &&= &&97&&\\ &120 &&5 && && && &&= &&600&&\\ &100 &&25 &&2 &&7 &&6 &&= &&8&&\\ &1 &&100 &&22 &&5 &&12 &&= &&18&&\\ &3 &&20 &&5 &&1 && &&= &&55&&\\ &8 &&3 && && && &&= &&24&&\\ &53 &&4 &&20 &&9 &&8 &&= &&-99&& \end{aligned} \]

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Samozrejme treba doplniť znamienka, no rozhodne nie všetky druhy. Len tie, ktoré niečo pripomínajú. Potom zistíme, ako vypočítať heslo.

Veľká nápoveda

Všetky príklady sa dajú vyriešiť len pomocou krát a mínus. Keď prečítame inštrukciu, treba čísla znova prepočítať.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.