Počet bodov:
Popis:  6b

GMDEZNIM ATIDNM MUW DEGWA
FPAUNX FPSD LGBSTEPNX LGBAU CSWDX
DOMOH KAQDEVO JORIADNEVO JANOHNIKA
FKBGHBMCH FIR MIFSAOHIG PISEZMCH MI BEZSE
EMGBIA APECG LGBIT DEK UA NAM NIEBG NELABI
SJOSOX AKO NAJISAT PEDEN MUQIYKC QHUK
NAWAKIE NA KEPENIE DMENA UTWGMS
XEQDROTOHE JRIJOPENIE NA INTERNET NA JAR METROH
KZSIMMCH OWR NITESAIHW GSBIMCH SWOKW
ENERGIQUPUYI NAJOP KTORC MOQE XCT HIEDENSKC YI TUREYKC

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

LATINAT CHTSTI LIMU L AMV DEXWGNFT
IM EWAEW HTGTAT LMFNMEWFIT
MI TKNTK ZESENE GSWLE
NA TGMTG CEWEME TWETIE
NA TOMTO XEREME STHRTE

Veľká nápoveda

ZMENIME JEDEN ZNAK Z MAX STVORICE
NA TOMTO BEREME ZACIATOCNE
NA TOMTO BEREME DRUHE
NA TOMTO BEREME TRETIE
NA TOMTO BEREME STVRTE

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.