Počet bodov:
Popis:  6b

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Veľká nápoveda

V šifre máme veľmi konkrétne karty. Vidíme nejaké ich vlastnosti - farbu, číslo, menšie farbičky... Žeby nejaké schopnosti? Akési útoky? Po tom čo ich rozpoznáme využijeme nové informácie na to, aby sme ich správne priradili k sebe. Toto priradenie v priestore už len jednoduchým spôsobom potrebujeme previesť na heslo, ako vyzerajú jednotlivé skupiny a čím sú podobné?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.