# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5
1. Daniel Štorcel1 ŠpMNDaG 6 5 5 7 5 9? 31
2. Matúš Pokorný2 GAMČA 52 9? 9? 0 9? 27
3. Richard Prikler1 GJAR 13 5 5 5 7 22
4. Tomáš Zuzík9zš zsdubova 11 9? 0 5 7 21
5. Lenka Juranová3 gymkepler 42 5 5 9? 19
6. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 14 9? 9? 18
7. Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 11 7 9 16
Rebeka Heřmanová3 gymkepler 27 7 9? 16
9. Peter Trebaticky30 Iná škola 36 5 5 5 15
10. Soňa Vasiľová3 GPUK 49 7 7 14
Philip Ivan Levrinc1 ŠpMNDaG 3 5 9? 14
12. Branislav Ječim4 GŠkSNV 20 5 0 7 12
13. Matej Kurbel2 GMerTT 6 5 5 10
14. Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 17 9 9
Marek Hromada1 ŠpMNDaG 11 9 9
16. Miriam Haverlíková4 Iná škola 23 7 7
Jakub Krivošík3 GJH 26 7 7
18. Jozef Bachniček4 ŠpMNDaG 32 5 5
Veronika Plachá4 GPriev 34 5 5
Martina Mladá3 GMalac 25 5 5
Filip Drábik5 Iná škola 0 5 5
22. Alžbeta Klimentová4 GPošKE 30 0 0 0
Katarína Gersová3 GJH 40 0 0
# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5
1. Daniel Štorcel1 ŠpMNDaG 6 5 5 7 5 9? 31
2. Philip Ivan Levrinc1 ŠpMNDaG 3 5 9? 14
3. Matej Kurbel2 GMerTT 6 5 5 10
# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5
1. Matúš Pokorný2 GAMČA 52 9? 9? 0 9? 27
2. Richard Prikler1 GJAR 13 5 5 5 7 22
3. Tomáš Zuzík9zš zsdubova 11 9? 0 5 7 21
4. Lenka Juranová3 gymkepler 42 5 5 9? 19
5. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 14 9? 9? 18
6. Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 11 7 9 16
Rebeka Heřmanová3 gymkepler 27 7 9? 16
8. Soňa Vasiľová3 GPUK 49 7 7 14
9. Branislav Ječim4 GŠkSNV 20 5 0 7 12
10. Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 17 9 9
Marek Hromada1 ŠpMNDaG 11 9 9
12. Miriam Haverlíková4 Iná škola 23 7 7
Jakub Krivošík3 GJH 26 7 7
14. Jozef Bachniček4 ŠpMNDaG 32 5 5
Veronika Plachá4 GPriev 34 5 5
Martina Mladá3 GMalac 25 5 5
17. Alžbeta Klimentová4 GPošKE 30 0 0 0
Katarína Gersová3 GJH 40 0 0

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní