Riešenie s nápovedami do: 27. marec 2023 23:59
1 deň
Nápovedy boli zverejnené. Ešte stále môžete odovzdávať vaše riešenia, ale dostanete za ne len čiastočné body.
# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Lukáš Gáborik6 FMFI UK 31 6 6 6 6 6 6 6 6 48
Matúš Pokorný1 GAMČA 19 6 6 6 6 6 6 6 6 48
3. Martin Štěpánek4 GJH 55 6 6 6 6 4 6 6 6? 46
Jakub Šošovička4 SZScenada 50 6 6 6 6 6 6 4 6 46
Matej Bachniček1 ŠpMNDaG 21 6 6 6 6 6 6 4 6 46
Lenka Juranová2 gymkepler 33 6 6 6 6 6 6 4 6 46
7. Magdaléna Bečková9 FMFI UK 15 6 6 6 6 6 6 4 4 44
8. Matúš Duchyňa4 GAMČA 3021 6 6? 6 6 6 6 36
Martin Kollár37 GAMČA 21 6 6 6 4 6 4 4 36
Soňa Vasiľová2 GPUK 31 6 6 6 6 6 6 36
Simona Šimočková3 GĽŠTN 20 6 6 6 6 6 6 36
Adam Daniel Donoval9zš ŠpMNDaG 0 6 6? 6 6 6 6 36
13. Vincent Huňa6zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 6 6 4 34
14. Tereza Spustová2 GPUK 12 6 6 6 6 6 2 32
Julka Pleschová8zš GJH 0 6 6 6 6 6 2 32
Lucia Tóthová8zš GAMČA 0 6 6 6 4 6 4 32
Jana Oswaldová8zš GAMČA 0 6 6 6 4 6 4 32
18. Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 13 6 6 6 6 6 30
Veronika Plachá3 GPriev 21 6 6 6 6 6 30
Teo Višňovský9zš ŠpMNDaG 1 6 6 6 6 6 30
Katarína Gersová2 GJH 24 6 6 6 6 6 30
Jan Kouba3 Iná škola 9 6 6 6? 6 6 30
23. Jakub Krivošík2 GJH 9 6 6 6 6 4 28
Patrícia Molčanová9zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 4 6 0 28
25. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 29 6 6 6 6 0 24
Martina Gaňová4 GBAS 29 6 6 6 6 24
Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 6 6 0 6 6 24
Tomáš Zuzík8zš zsdubova 3 6 6 6 0 6 0 24
29. Marek Murin11 FMFI UK 72 4 6 6 6 22
Daniel Jandora12 Iná škola 60 4 6 6 6 22
Rudolf Kusý1 GAMČA 7 4 6 6 6 22
32. Martin Belluš4 GAMČA 72 6? 6 6? 18
Filip Jay Doba4 ŠpMNDaG 45 6 6 6 18
Sara Gašparová4 GAMČA 20 6 6 6? 18
Dominik Bezák8zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 0 18
Matúš Jonaštík3 GAMČA 9 6 6 6 18
Šimon Dafčík1 GAMČA 1 6 6 6 18
Tereza Vargová8zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 18
Alex Luis Šutka8zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 18
Zuzana Oravcová8zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 18
Alexandra Klčová1 GAMČA 3 6 6 6 18
42. Stanislav Barčák3 GVOZA 6 4 6 6 16
Lujza Lea Lavriková2 GPH 3 4 6 6 16
44. Samuel Bogner2 GJH 0 4 6 0 4 0 14
45. Erik Tóth4 GJH 50 6 6 12
Natália Banasová3 Leaf 19 6 6 12
Šimon Borovský2 GAMČA 11 6 0 6 12
Alica Cimráková2 GBAS 41 6 6 12
Ján Féder23 Iná škola 24 6 6 12
Alžbeta Klimentová3 GPošKE 24 6 6 0 12
Michaela Kontrišová2 GJH 14 6 6 12
Marek Majerik3 GAMČA 23 6? 0 6 12
Anna Podmanická2 GVarZA 3 6 6 12
Ondrej Králik2 GALEJE 0 6 6 0 12
Peter Beňo4 GLevic 18 6 0 6 12
Filip Štefko8zš GPUK 0 0 6 0 6 0 0 12
Lucia Kleščová2 GPošKE 11 6 6 12
Roman Žitňanský3 ŠpMNDaG 12 6 6 12
Tomáš Kodaj1 GAMČA 7 0 6 6 12
Sarah Klopstock9zš ŠpMNDaG 1 6 6 12
Matej Kucharčík8zš ŠpMNDaG 0 0 6 6 12
Martina Javorčeková8zš ŠpMNDaG 0 6 6 0 12
Viktor Dankanin1 GPH 0 6 6 12
64. Michaela Vdoviaková4 GJH 3 6 2 8
65. Matej Repa4 GAMČA 60 6 6
Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 21 6 6
Miriam Haverlíková3 GJH 17 6 6
Peter Kumančík3 GAMČA 19 6 6
Jakub Homola2 GAMČA 0 6 6
Sofia Djurbová2 GJH 15 6 6
Lukas Lipka8zš ŠpMNDaG 0 6 6
Zuzana Škerliková2 GAMČA 9 6 6
Zuzana Trenčanská1 GAMČA 9 6 6
Jakub Klabnik8zš ŠpMNDaG 0 0 6 6
Alfred Primus8zš ŠpMNDaG 0 6 6
76. Radoslav Čársky3 GJH 3 0 0
Alex Luis Šutka8zš ŠpMNDaG 0 0 0
Vít Hanika4 gymkepler 11 0 0
Nina Vážna9zš ŠpMNDaG 0 0 0
Miriam Barnaby4 Iná škola 3 0 0
Riešenie s nápovedami do: 27. marec 2023 23:59
1 deň
Nápovedy boli zverejnené. Ešte stále môžete odovzdávať vaše riešenia, ale dostanete za ne len čiastočné body.
# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Teo Višňovský9zš ŠpMNDaG 1 6 6 6 6 6 30
Adam Daniel Donoval9zš ŠpMNDaG 0 6 6? 6 6 6 6 30
Julka Pleschová8zš GJH 0 6 6 6 6 6 2 30
Vincent Huňa6zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 6 6 4 30
5. Patrícia Molčanová9zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 4 6 0 28
Lucia Tóthová8zš GAMČA 0 6 6 6 4 6 4 28
Jana Oswaldová8zš GAMČA 0 6 6 6 4 6 4 28
8. Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 6 6 0 6 6 24
Tomáš Zuzík8zš zsdubova 3 6 6 6 0 6 0 24
10. Rudolf Kusý1 GAMČA 7 4 6 6 6 22
11. Dominik Bezák8zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 0 18
Šimon Dafčík1 GAMČA 1 6 6 6 18
Tereza Vargová8zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 18
Alex Luis Šutka8zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 18
Zuzana Oravcová8zš ŠpMNDaG 0 6 6 6 18
Alexandra Klčová1 GAMČA 3 6 6 6 18
17. Stanislav Barčák3 GVOZA 6 4 6 6 16
Lujza Lea Lavriková2 GPH 3 4 6 6 16
19. Samuel Bogner2 GJH 0 4 6 0 4 0 14
20. Anna Podmanická2 GVarZA 3 6 6 12
Ondrej Králik2 GALEJE 0 6 6 0 12
Filip Štefko8zš GPUK 0 0 6 0 6 0 0 12
Tomáš Kodaj1 GAMČA 7 0 6 6 12
Sarah Klopstock9zš ŠpMNDaG 1 6 6 12
Matej Kucharčík8zš ŠpMNDaG 0 0 6 6 12
Martina Javorčeková8zš ŠpMNDaG 0 6 6 0 12
Viktor Dankanin1 GPH 0 6 6 12
28. Michaela Vdoviaková4 GJH 3 6 2 8
29. Jakub Homola2 GAMČA 0 6 6
Lukas Lipka8zš ŠpMNDaG 0 6 6
Jakub Klabnik8zš ŠpMNDaG 0 0 6 6
Alfred Primus8zš ŠpMNDaG 0 6 6
33. Radoslav Čársky3 GJH 3 0 0
Alex Luis Šutka8zš ŠpMNDaG 0 0 0
Nina Vážna9zš ŠpMNDaG 0 0 0
Miriam Barnaby4 Iná škola 3 0 0
Riešenie s nápovedami do: 27. marec 2023 23:59
1 deň
Nápovedy boli zverejnené. Ešte stále môžete odovzdávať vaše riešenia, ale dostanete za ne len čiastočné body.
# Meno: R. Škola B.S. 4 5 6 7 8
1. Matúš Pokorný1 GAMČA 19 6 6 6 6 6 30
2. Martin Štěpánek4 GJH 55 6 4 6 6 6? 28
Jakub Šošovička4 SZScenada 50 6 6 6 4 6 28
Matej Bachniček1 ŠpMNDaG 21 6 6 6 4 6 28
Lenka Juranová2 gymkepler 33 6 6 6 4 6 28
6. Martin Belluš4 GAMČA 72 6? 6 6? 18
Matúš Duchyňa4 GAMČA 3021 6 6 6 18
Sara Gašparová4 GAMČA 20 6 6 6? 18
Soňa Vasiľová2 GPUK 31 6 6 6 18
Katarína Gersová2 GJH 24 6 6 6 18
Simona Šimočková3 GĽŠTN 20 6 6 6 18
12. Tereza Spustová2 GPUK 12 6 6 2 14
13. Erik Tóth4 GJH 50 6 6 12
Natália Banasová3 Leaf 19 6 6 12
Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 13 6 6 12
Martina Gaňová4 GBAS 29 6 6 12
Veronika Plachá3 GPriev 21 6 6 12
Alžbeta Klimentová3 GPošKE 24 6 6 0 12
Michaela Kontrišová2 GJH 14 6 6 12
Jan Kouba3 Iná škola 9 6 6 12
21. Jakub Krivošík2 GJH 9 6 4 10
22. Matej Repa4 GAMČA 60 6 6
Matej Zigo4 ŠpMNDaG 29 6 0 6
Miriam Haverlíková3 GJH 17 6 6
Filip Jay Doba4 ŠpMNDaG 45 6 6
Peter Kumančík3 GAMČA 19 6 6
Šimon Borovský2 GAMČA 11 6 6
Alica Cimráková2 GBAS 41 6 6
Matúš Jonaštík3 GAMČA 9 6 6
Marek Majerik3 GAMČA 23 6 6
Sofia Djurbová2 GJH 15 6 6
Peter Beňo4 GLevic 18 0 6 6
Lucia Kleščová2 GPošKE 11 6 6

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní