Koniec kola: 2. október 2023 23:59
5 dní
# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Lukáš Gáborik7 FMFI UK 34 9 9 9 9 9 9 9 9 72
Kristína Prešinská13 FMFI UK 70 9 9 9 9 9 9 9 9 72
Matúš Pokorný2 GAMČA 35 9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 72
Matej Bachniček2 ŠpMNDaG 35 9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 72
Lenka Juranová3 gymkepler 36 9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 72
Martin Cigler4 GJGT 0 9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 72
7. Marek Murin12 FMFI UK 75 9 9 9 9 9 9 9 63
Soňa Vasiľová3 GPUK 37 9 9 9 9 9 9 9 63
9. Martin Kollár38 GAMČA 24 9 9 9 9 9 9 54
Matej Vinc2 GJGT 3 9? 9? 9? 9? 9? 9? 54
11. Klaudia Rybárová2 GĽŠTN 23 9 9 9 9 9 45
Matej Kurbel2 GMerTT 3 9 9 9 9 9 45
Veronika Plachá4 GPriev 28 9? 9? 9? 9? 0 9? 45
Marek Majerik4 GAMČA 26 9 9 9 9 9 45
Katarína Gersová3 GJH 30 9 9 9 9 9 45
Tomáš Zuzík9zš zsdubova 3 9? 9? 9? 9? 9? 45
Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 7 9? 9? 9? 9? 9? 45
Vincent Huňa7zš ŠpMNDaG 3 9? 9? 9 9? 9? 45
Lucia Tóthová9zš GAMČA 3 9 9 9 9 9 45
Samuel Havalda1 GJH 0 9? 9? 9? 9? 9? 45
21. Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 11 9 9 0 9 9 36
Jozef Bachniček4 ŠpMNDaG 22 9? 9? 9? 9? 36
Daniel Jandora13 Iná škola 75 9 9 9 9 36
Ivana Kováčová1 GAMČA 1 9? 9? 9? 9? 36
Patrícia Molčanová1 ŠpMNDaG 6 9? 9 9? 9? 36
Julka Pleschová9zš GJH 0 9 9? 9? 9? 36
Tereza Vargová9zš ŠpMNDaG 0 9 9 9 9 36
Jana Oswaldová9zš GAMČA 3 9? 9? 9? 9? 36
Monika Machalová9 Iná škola 21 9 9 9 9 36
30. Magdaléna Bečková10 FMFI UK 18 9 9 9 27
Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 8 9 9 9 27
Lucia Kleščová3 GPošKE 17 9? 9? 9? 27
Martina Mladá3 GMalac 16 9 0 9? 9? 0 27
Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 8 9? 9? 9? 27
Žofia Bartová9zš GJH 0 9? 9? 9? 27
Kamil Reinvart20 Iná škola 0 9 9 9 0 27
Andrej Derka9zš GAMČA 3 9 9 9 27
Ján Zigo6zš GAMČA 0 9? 9? 9? 0 27
Jan Kouba4 Iná škola 3 9? 9? 9? 27
40. Miriam Haverlíková4 Iná škola 20 9? 9? 0 18
Dominik Bezák9zš ŠpMNDaG 0 9 9 18
Tereza Spustová3 GPUK 21 9? 9? 18
Nina Hudakova9zš GALEJE 0 9? 9? 18
Adela Filkornová1 GAMČA 0 9? 9? 18
Branislav Ječim4 GŠkSNV 12 9? 9? 18
46. Lukáš Koiš3 GAMČA 10 9? 9
Stanislav Barčák4 GVOZA 29 9 9
Alžbeta Klimentová4 GPošKE 25 9 9
Michaela Kontrišová3 GJH 22 9? 9
Ondrej Králik3 GALEJE 0 9? 9
Lujza Lea Lavriková3 GPH 5 9 9
Nina Nagyová4 GVOZA 0 9 9
Zuzana Trenčanská2 GAMČA 12 9 9
Marek Hromada1 ŠpMNDaG 6 9? 9
Šimon Dafčík2 GAMČA 2 9 9
Alžbeta Nagyová2 GSenec 0 9 0 9
Matúš Mišiak2 GAMČA 0 9? 9
Marek Huray9zš zshu 0 9 9
59. Oliver Lago6 MFF CUNI 15 0 0
Filip Štefko9zš GPUK 1 0 0
Matej Kucharčík9zš ŠpMNDaG 1 0 0
Koniec kola: 2. október 2023 23:59
5 dní
# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Matej Kurbel2 GMerTT 3 9 9 9 9 9 45
Matej Vinc2 GJGT 3 9? 9? 9? 9? 9? 9? 45
Tomáš Zuzík9zš zsdubova 3 9? 9? 9? 9? 9? 45
Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 7 9? 9? 9? 9? 9? 45
Vincent Huňa7zš ŠpMNDaG 3 9? 9? 9 9? 9? 45
Lucia Tóthová9zš GAMČA 3 9 9 9 9 9 45
Martin Cigler4 GJGT 0 9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 45
Samuel Havalda1 GJH 0 9? 9? 9? 9? 9? 45
9. Ivana Kováčová1 GAMČA 1 9? 9? 9? 9? 36
Patrícia Molčanová1 ŠpMNDaG 6 9? 9 9? 9? 36
Julka Pleschová9zš GJH 0 9 9? 9? 9? 36
Tereza Vargová9zš ŠpMNDaG 0 9 9 9 9 36
Jana Oswaldová9zš GAMČA 3 9? 9? 9? 9? 36
14. Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 8 9 9 9 27
Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 8 9? 9? 9? 27
Žofia Bartová9zš GJH 0 9? 9? 9? 27
Andrej Derka9zš GAMČA 3 9 9 9 27
Ján Zigo6zš GAMČA 0 9? 9? 9? 0 27
Jan Kouba4 Iná škola 3 9? 9? 9? 27
20. Dominik Bezák9zš ŠpMNDaG 0 9 9 18
Nina Hudakova9zš GALEJE 0 9? 9? 18
Adela Filkornová1 GAMČA 0 9? 9? 18
23. Ondrej Králik3 GALEJE 0 9? 9
Lujza Lea Lavriková3 GPH 5 9 9
Nina Nagyová4 GVOZA 0 9 9
Marek Hromada1 ŠpMNDaG 6 9? 9
Šimon Dafčík2 GAMČA 2 9 9
Alžbeta Nagyová2 GSenec 0 9 0 9
Matúš Mišiak2 GAMČA 0 9? 9
Marek Huray9zš zshu 0 9 9
31. Filip Štefko9zš GPUK 1 0 0
Matej Kucharčík9zš ŠpMNDaG 1 0 0
Koniec kola: 2. október 2023 23:59
5 dní
# Meno: R. Škola B.S. 4 5 6 7 8
1. Matúš Pokorný2 GAMČA 35 9? 9? 9? 9? 9? 45
Matej Bachniček2 ŠpMNDaG 35 9? 9? 9? 9? 9? 45
Lenka Juranová3 gymkepler 36 9? 9? 9? 9? 9? 45
4. Klaudia Rybárová2 GĽŠTN 23 9 9 9 9 36
Soňa Vasiľová3 GPUK 37 9 9 9 9 36
6. Jozef Bachniček4 ŠpMNDaG 22 9? 9? 9? 27
Veronika Plachá4 GPriev 28 9? 9? 0 9? 27
Marek Majerik4 GAMČA 26 9 9 9 27
Lucia Kleščová3 GPošKE 17 9? 9? 9? 27
10. Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 11 9 9 18
Katarína Gersová3 GJH 30 9 9 18
Martina Mladá3 GMalac 16 9? 9? 0 18
Branislav Ječim4 GŠkSNV 12 9? 9? 18
14. Miriam Haverlíková4 Iná škola 20 9? 0 9
Lukáš Koiš3 GAMČA 10 9? 9
Alžbeta Klimentová4 GPošKE 25 9 9
Michaela Kontrišová3 GJH 22 9? 9
Tereza Spustová3 GPUK 21 9? 9
Zuzana Trenčanská2 GAMČA 12 9 9

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní