1. Fázová

2. Sčítanie Ľudu

3. Translačná

4. Žiadne Zygoty

5. Dedičná

Čas poslednej úpravy: 10. marec 2022 20:46