Všeobecné info

Súťaž v Šifrovaní je primárne určená pre žiakov stredných škôl. Riešitelia sú rozdelení na základe skúseností do dvoch kategórii - Agát a Blýskavica. Avšak do súťaže sa môžu zapojiť aj starší nadšenci šifrovania, pre ktorých je určená samostatná kategória - Cíferský cech. Každá kategória má samostatné poradie. Narozdiel od tradičných šifrovačiek, ako napr. Tmou, Brieždenie, či Aquilla, je Súťaž v Šifrovaní určená pre jednotlivcov. Šifry sú prispôsobené tomu, že ich rieši iba jeden človek samostatne. Preto je dôležité, aby ste riešenia šifier nezdieľali s ostatnými, nakoľko to môže pokaziť zážitok vám aj ostatným. Súťaž je v školskom roku rozdelená na dve nezávislé časti - zimnú a letnú. Každá časť sa skladá z troch kôl šifier, z ktorých posledné je takzvané objavné kolo, ktorého pravidlá sú popísané vo vlastnej sekcií. Súťaž je pre všetkých zadarmo. Avšak podporiť nás samozrejme môžete.

Povinná vlastnosť používateľa

Aby si mohol súťažne odovzdávať riešenia šifier, musíš mať vo svojom profile vyplnenú vlastnosť "Suši účasti na šifrovačkách". Pomocou tejto vlastnosti nám dávaš vedieť, na koľkých tradičných šifrovačkách si sa zúčastnil pred začiatkom aktuálnej časti. Viac informácii o tom, ako máš vyplniť túto vlastnosť nájdeš v časti Ako riešiť.

Je dôležité si túto vlastnosť aktualizovať pred začiatkom každej časti, aby si bol zaradený do správnej kategórie. Zároveň by sme ťa však chceli poprosiť, aby si si túto vlastnosť nemenil medzi jednotlivými kolami, nakoľko ťa to môže presunúť z jednej kategórie do druhej, čo je to, čomu chceme v rámci jednej série zabrániť.

Kategórie Agát a Blýskavica

Kategórie Agát a Blýskavica sú určené pre žiakov stredných škôl. To, do ktorej kategórie sa môžeš zapojiť záleží od počtu bodov skúseností, ktoré máš. Body skúseností sa prideľujú za každý úspech v Súťaži v Šifrovaní, ale aj za každú účasť na rôznych iných šifrovacích súťažiach nasledovne:

  • Zúčastnil si sa šifrovačky ako napríklad Brieždenie, Tmou, Aquila… * +3 body skúseností
  • Vyriešil si v jednej časti Súťaže v Šifrovaní aspoň 8 šifier: +3 body skúseností
  • Zúčastnil si sa sústredenia Súťaže v Šifrovaní: +3 body skúseností
  • Zúčastnil si sa iného Trojsten sústredenia alebo LTT: +1 bod skúseností

*Rátame so všetkými šifrovačkami uvedenými na stránke https://sifrovacky.cz .

V kategórií Agát môžeš súťažiť, iba ak tvoj počet bodov skúseností neprevyšuje 8.

Pokiaľ máš 9 alebo viac bodov skúseností, môžeš súťažiť iba v kategórií Blýskavica.

Kategória Cíferský cech

Kategória Cíferský cech je tzv. "open" kategória. Môže sa do nej zapojiť hocikto, avšak poradie tejto kategórie nebude brané do úvahy pri pozývaní na sústredenie. V tejto kategórii môžeš riešiť všetky šifry.

Priebeh súťaže

Jedno obyčajné kolo súťaže pozostáva z 8 šifier. Šifry sú zverejnené na stránke súťaže päť týždňov pred termínom odovzdania. To, ktoré šifry môžeš riešiť, závisí od kategórie, v ktorej súťažíš:

Pre kategóriu Agát sú určené šifry 1 až 5. V tejto kategórií môžeš riešiť aj vyššie šifry, ak ale v kole vyriešiš viac ako 5 šifier, zarátajú sa ti do výsledkovky iba body za 5 najlepšie vyriešených z nich.

Pre kategóriu Blýskavica sú určené šifry 4 až 8. V tejto kategórií nemôžeš získať body za nižšie šifry.

Šifry odporúčame riešiť priamo z PDF súboru so zadaniami. PDF verzia je primárna. Šifry sú pre lepšie pohodlie dostupné aj jednotlivo priamo na stránkach, ale môžu sa tam zobrazovať odlišne, čo môže ojedinele sťažiť alebo znemožniť ich riešenie.

Bodovanie a nápovedy

Po vyriešení šifry a zadaní hesla na stránku dostaneš najviac 9 bodov, podľa počtu pokusov a nápovied. V kategórii Agát a Blýskavica je potrebné taktiež odovzdať materiál z riešenia šifry. Môže ísť napríklad o dokument alebo fotku poznámok z riešenia či popísaného zadania. Bez tohto materiálu ti po príslušnom termíne budú získané body za šifru stiahnuté.

Každé kolo súťaže má zverejnené tri termíny odovzdania. Po každom termíne sa zverejní nápoveda k šifre - po prvom termíne, ktorý je minimálne tri týždne po zverejnení zadaní sa zverejní malá nápoveda a po druhom termíne veľká nápoveda. Budeš mať jeden týždeň na riešenie šifier s malými nápovedami a daľší jeden týždeň na riešenie šifier s veľkými nápovedami. Podľa toho, pred ktorým termínom šifru odovzdáš (resp. koľko nápoved si na vyriešenie potreboval), toľko bodov za ňu dostaneš:

  • Pred zverejnením malej nápovedy -- 9 bodov
  • Po zverejnení malej nápovedy -- 7 bodov
  • Po zverejnení veľkej nápovedy -- 5 bodov

Na odovzdanie riešenia máš však limitovaný počet pokusov. Za každých 5 odovzdaných nesprávnych riešení sa ti od celkového počtu bodov za šifru odčíta jeden bod.

Objavné kolo

Objavné kolo pozostáva z 5 šifier, ktoré môžu riešiť všetky kategórie. Na vyriešenie šifier je zvyčajne potrebné využiť nielen šifrovaciu pomôcku a základné vedomosti, ale aj iné informácie. Všetky šifry v objavnom kole majú spoločnú tému a vyžadujú, aby ste sa do nej ponorili, niečo sa naučili, čo to objavili a následne tieto znalosti aj pri riešení šifier využili. Túto tému sa dozviete spolu so šiframi, no rátajte s tým, že bude stále dostatočne široká na to, aby ste ihneď nevedeli, čo presne treba využiť.

Tak, ako majú šifry v objavnom kole spoločnú tému, budú mať aj spoločnú malú nápovedu, ktorou budú spísané alebo odkazom prepojené informačné zdroje k danej téme.

Záverečné sústredenie

Na konci každej časti sú tí najúspešnejší riešitelia z kategórie Agát a Blýskavica, ktorí zároveň dosiahli minimálne 54 bodov za celú časť, pozvaní na záverečné sústredenie. Sústredenie trvá zväčša 5 dní a čaká vás tam veľa šifrovacieho, nešifrovacieho a športového programu a príjemne a zábavne strávený čas s novými (alebo starými) kamarátmi.

Čas poslednej úpravy: 11. september 2023 21:48