Všeobecné info

Súťaž v Šifrovaní je primárne určená pre žiakov stredných škôl. Riešitelia sú rozdelení na základe skúseností do dvoch kategórii - Agát a Blýskavica. Avšak do súťaže sa môžu zapojiť aj starší nadšenci šifrovania, pre ktorých je určená samostatná kategória - Cíferský cech. Každá kategória má samostatné poradie. Narozdiel od tradičných šifrovačiek, ako napr. Tmou, Brieždenie, či Aquilla, je Súťaž v Šifrovaní určená pre jednotlivcov. Šifry sú prispôsobené tomu, že ich rieši iba jeden človek samostatne. Preto je dôležité, aby ste riešenia šifier nezdieľali s ostatnými, nakoľko to môže pokaziť zážitok vám aj ostatným. Súťaž je v školskom roku rozdelená na dve nezávislé časti - zimnú a letnú. Každá časť sa skladá z troch kôl šifier - dvoch internetových a jedného objavného. Súťaž je pre všetkých zadarmo. Avšak podporiť nás samozrejme môžete.

Povinná vlastnosť používateľa

Aby si mohol súťažne odovzdávať riešenia šifier, musíš mať vo svojom profile vyplnenú vlastnosť "Suši účasti na šifrovačkách". Pomocou tejto vlastnosti nám dávaš vedieť, na koľkých tradičných šifrovačkách si sa zúčastnil pred začiatkom aktuálnej časti. Viac informácii o tom, ako máš vyplniť túto vlastnosť nájdeš v časti Ako riešiť.

Je dôležité si túto vlastnosť aktualizovať pred začiatkom každej časti, aby si bol zaradený do správnej kategórie. Zároveň by sme ťa však chceli poprosiť, aby si si túto vlastnosť nemenil medzi jednotlivými kolami, nakoľko ťa to môže presunúť z jednej kategórie do druhej, čo je to, čomu chceme v rámci jednej série zabrániť.

Kategórie Agát a Blýskavica

Kategórie Agát a Blýskavica sú určené pre žiakov stredných škôl. To, do ktorej kategórie sa môžeš zapojiť záleží od počtu bodov skúseností, ktoré máš. Body skúseností sa prideľujú za každý úspech v Súťaži v Šifrovaní, ale aj za každú účasť na rôznych iných šifrovacích súťažiach nasledovne:

  • Ak si bol úspešným riešiteľom Súťaže v Šifrovaní, +5 bodov skúseností
  • Zúčastnil si sa Brieždenia, Tmou alebo Aquily, …, * +3 body skúseností
  • Riešil si Technoplanetu, +3 body skúseností
  • Zúčastnil si sa Trojsten sústredenia alebo LTT, +1 bod skúseností

*Rátame so všetkými šifrovačkami uvedenými na stránke https://sifrovacky.cz .

Agát

Do kategórie Agát sa môžu zapojiť len tí, ktorých počet bodov skúseností je menší ako 9. V tejto kategórii môžeš riešiť iba šifry 1 až 5.

Blýskavica

Kategória Blýskavica je určená pre tých, ktorý majú 9 alebo viac bodov skúseností. Avšak môžeš sa zapojiť aj keď máš menej ako 9 bodov skúseností. V tejto kategórii môžeš riešiť iba šifry 4 až 8.

Kategória Cíferský cech

Kategória Cíferský cech je tzv. "open" kategória. Môže sa do nej zapojiť hocikto, avšak poradie tejto kategórie nebude brané do úvahy pri pozývaní na sústredenie. V tejto kategórii môžeš riešiť všetky šifry.

Internetové kolá

V jednom internetovom kole je zverejnených 8 šifier. V kategóriách Agát a Blýskavica z nich však môžeš súťažne vyriešiť iba 5. To, ktoré šifry môžeš riešiť závisí od kategórie, v ktorej súťažíš. Šifry sú zverejnené na stránke súťaže minimálne mesiac pred termínom odovzdania.

Šifry odporúčame riešiť priamo z PDF súboru so zadaniami. PDF verzia je primárna. Šifry sú pre lepšie pohodlie dostupné aj jednotlivo priamo na stránkach, ale môžu sa tam zobrazovať odlišne, čo môže ojedinele sťažiť alebo znemožniť ich riešenie.

Objavné kolo

V objavnom kole sú šifry spoločné pre všetky kategórie. Na vyriešenie šifier bude zvyčajne potrebné využiť nie len šifrovaciu pomôcku a základné vedomosti, ale aj iné informácie. Všetky šifry v objavnom kole majú spoločnú tématiku. Bližšie informácie k objavnému kolu a prípadné zmeny pribudnú pri jeho zverejnení.

Bodovanie a nápovedy

Každé kolo súťaže má zverejnené tri termíny odovzdania. Po každom termíne sa zverejní nápoveda k šifre - po prvom termíne sa zverejní malá nápoveda a po druhom termíne veľká nápoveda. Nie každá šifra však má obe nápovedy. To, aké nápovedy má šifra zistíš v jej zadaní na stránke. Podľa toho, pred ktorým termínom šifru odovzdáš (resp. koľko nápoved si na vyriešenie potreboval), toľko bodov za ňu dostaneš:

  • Pred zverejnením malej nápovedy -- 6 bodov
  • Po zverejnení malej nápovedy -- 4 body
  • Po zverejnení veľkej nápovedy -- 2 body

Na odovzdanie riešenia máš však limitovaný počet pokusov. Za každých 5 odovzdaných nesprávnych riešení sa ti od celkového počtu bodov za šifru odčíta jeden bod.

Záverečné sústredenie

Na konci každej časti sú tí najúspešnejší riešitelia z kategórie Agát a Blýskavica pozvaní na záverečné sústredenie. Sústredenie trvá zväčša 5 dní a čaká vás tam veľa šifrovacieho, nešifrovacieho a športového programu a príjemne a zábavne strávený čas s novými (alebo starými) kamarátmi.

Čas poslednej úpravy: 2. október 2021 22:09