Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Pre vyriešenie tejto šifry je podstatné si všimnúť, že obsahuje tri rôzne druhy symbolov: šípky, čísla v krúžkoch, a písmenko N. Pri pozornejšom pohľade si všimneme, že šípky sa správajú skoro ako oddeľovače pre zvyšné dva druhy symbolov.

Čísla 1 až 5 a písmenko N sa spájajú s radiacou pákou – sú to čísla prevodov, a tzv. neutrál. Rozloženie prvých 5 prevodov a neutrálu na prevodovke je vcelku štandardizované, a to síce v tvare:

Aby sme dostali riešenie budeme radiť podľa čísel a N-iek v šifre, pričom si budeme „kresliť“ kade išla radiaca páka, a podľa smeru šípky sa na toto nakreslené písmenko budeme pozerať.

Začneme v neutrále. Na prvé písmenko sa máme pozerať zhora a máme radiť v poradí 5 3 1. Z toho dostaneme nasledovnú trasu:

Keď sa na ňu pozrieme zhora, vyzerá ako písmenko M, čiže prvé písmenko je M. Pokračujeme tam kde sme skončili, čiže na 1, a máme preradiť na 2 a potom naspäť na 1, čiže dostaneme tvar

Z ktorého si domyslíme písmenko I.

Takto ďalej pokračujeme a dostaneme písmenká ktoré nám zložia slovo MILENIUM.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.