Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Na túto šifru musíme použiť šifrovaciu pomôcku1. Ako vidíme, šifra sa skladá z vlajok námornej abecedy2. Taktiež si môžeme všimnúť, že tieto vlajky majú iné farby, čiže nesedia s farbami na pomôcke. Keďže v šifre nie je nič urobené „len tak“, musí to mať nejaký dôvod. Farby budú teda zmenené podľa nejakého pravidla, napríklad posunutia.

Pozrieme sa na farebnú škálu, ako za sebou nasledujú farby dúhy, a skúsime zistiť princíp posúvania. Prvá vlajka má tvar vlajky pre písmeno B, ale farba nesedí, lebo v šifre je fialová, namiesto správnej – červenej. Ako ďaleko je červená farba od fialovej? Zistíme, že o 6 farieb. Skúsime sa preto pozrieť, čo by sme dostali, ak by sme aj písmeno B posunuli o šesť písmen. Dostaneme písmeno H. Ďalšia vlajka má rovnaký vzor ako vlajka pre D. Opäť má však nesprávne farby. Namiesto žltej a modrej sú v šifre zelená a indigo farba. Zistíme, že sú od seba farby vzdialené jedno políčko, tak aj písmeno posunieme o jedno, čím sa dostaneme k písmenu E. V tejto šifre však nie sú všetky písmená posunuté rovnakým smerom, niektoré sú posunuté opačne. Keď dokončíme lúštenie, vyjde nám HESLO JE PREZYVKA. Odovzdáme PREZYVKA.


  1. https://chlyftym.cz/pomucky/↩︎

  2. https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzinárodná_námorná_vlajková_abeceda↩︎

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.