Zadanie

Generácia 90. rokov 20. storočia:

aktívni atléti 2
aktívne atlétky 0
americkí boháči 1
americké boháčky 0
arogantní obchodníci 2
arogantné obchodníčky 1
bojazliví bojovníci 0
bojazlivé bojovníčky 1
bystrí ošetrovatelia 3
bystré ošetrovateľky 0
ochotní opatrovatelia 0
ochotné opatrovateľky 0

Generácia 20. rokov 21. storočia:

autobusári a autobusárky ?
oknári a oknárky ?
amatérski bubeníci a amatérske bubeníčky ?
bankári a bankárky ?
očkovaní a očkované ?
administratívni byrokrati a administratívne byrokratky ?

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Keď sa pozrieme na začiatočné písmená slovných spojení, môžeme si všimnúť, že sa tam vyskytujú iba a, b a o. To môže naznačovať, že v tejto šifre pôjde o krvné skupiny, pričom o bude znamenať \(0\).

V prvej tabuľke sú všetky pomenovania osôb dvojslovné a navyše sú oddelené ženy a muži. Táto tabuľka udáva počty jedincov s konkrétnymi genotypmi v populácii. Genotyp je kombinácia alel (foriem génu), ktorá určuje, akú krvnú skupinu jedinec má.

Druhá tabuľka hovorí o generácii o \(30\) rokov neskôr. Určíme preto, aké rozloženie génov budú mať potomkovia. To spravíme jednoducho tak, že skombinujeme každého muža s každou ženou a vezmeme všetky kombinácie toho, ktorú z dvoch svojich alel predá ktorý rodič potomkovi (pre každú dvojicu matka a otec dostaneme štyri možnosti pre potomka, niektoré môžu byť aj rovnaké).

Ide o relatívne počty v ďalšej generácii, teda o pravdepodobnostné rozloženie genotypov potomkov (keďže nevieme, koľko potomkov rodičia budú mať a vplyvom náhody nemusia svoje gény predávať rovnomerne).

Napríklad keď budeme kombinovať muža s genotypom \(A0\) so ženou s genotypom \(BB\), v dvoch prípadoch bude mať potomok genotyp \(AB\) a v dvoch \(B0\). Síce platí, že polovica ich detí bude mať \(AB\) a polovica \(B0\), nemôžeme však každé z nich zarátať iba raz, ale musíme dvakrát, pretože pre inú dvojicu rodičov by mohli vyjsť štyria rôzni potomkovia, každý so štvrtinovou pravdepodobnosťou, ale aktuálni majú polovičnú pravdepodobnosť, a tak musia byť zarátaní dvojnásobne veľakrát (výber každej dvojice rodičov je rovnako pravdepodobný). Keďže máme dvoch otcov s \(A0\) a jednu matku s \(BB\), do výsledku nám to teda dá štyri \(AB\) a štyri \(B0\).

Elegantnejší spôsob, ako spočítať genotypy potomkov, je si uvedomiť, že namiesto výberu rodiča a potom alely môžeme rovno vyberať jednu alelu spomedzi všetkých mužov a jednu alelu spomedzi všetkých žien. Muži majú \(7 \times A\), \(4 \times B\) a \(5 \times 0\), ženy majú \(1 \times A\), \(2 \times B\) a \(1 \times 0\), teda počty potomkov s jednotlivými genotypmi budú:

\[\begin{aligned} AA &= 7 \cdot 1 = 7,\\ AB &= 7 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 18,\\ A0 &= 7 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 12,\\ BB &= 4 \cdot 2 = 8,\\ B0 &= 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 = 14,\\ 00 &= 5 \cdot 1 = 5. \end{aligned}\]

V druhej tabuľke nám už na pohlaví nezáleží, takže skúmame iba krvné skupiny. Avšak pomenovania sú aj jednoslovné, pričom dvojslovné sú vždy \(AB\). Preto budeme skúmať fenotypy, teda samotné výsledné krvné skupiny, ktoré potomkovia budú mať. Spočítame počty potomkov:

  • s krvnou skupinou \(A\) (genotypy \(AA\) a \(A0\)): \(7 + 12 = 19,\)
  • s krvnou skupinou \(B\) (genotypy \(BB\) a \(B0\)): \(8 + 14 = 22,\)
  • s krvnou skupinou \(AB\) (genotyp \(AB\)): \(18,\)
  • s krvnou skupinou \(0\) (genotyp \(00\)): \(5\).

Tieto počty prevedieme na písmená a čítame v poradí, aké zadáva tabuľka, čím dostávame riešenie SERVER.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.