Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Máme pred sebou bludisko s ôsmimi vchodmi označenými číslami v krúžkoch a obdĺžnikoch a so siedmimi políčkami s domčekom. Domčeky majú na sebe čísla od \(1\) do \(9\), každé práve raz, takže zrejme každému domčeku budeme chcieť priradiť jedno písmeno, ktoré sa dostane do hesla na pozíciu určenú číslom na domčeku.

Políčka s domčekmi sú teda naše ciele, a tak sa pozrieme, od ktorých vchodov sa dá ku ktorému domčeku dostať:

Môžeme si všimnúť, že pri každom domčeku máme rôzne čísla vchodov a je to vždy postupnosť začínajúca \(1\), takže vchody vieme zoradiť podľa týchto čísel.

Tvary pri vchodoch sú dvoch druhov a pripomínajú morzeovkové symboly, resp. ich obrysy (kruh je bodka, obdĺžnik čiarka). Navyše ku každému domčeku vedie cesta z \(1\)\(4\) vchodov, čo je počet symbolov potrebných na zápis písmena v morzeovke. Keď prevedieme pomocou morzeovky jednotlivé riadky (zoznamy vchodov, z ktorých sú dosiahnuteľné domčeky) na písmená, dostaneme heslo optimista:

1: ---  O
2: .--. P
3: -    T
4: ..   I
5: --   M
6: ..   I
7: ...  S
8: -    T
9: .-   A

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.