Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Zadaním je riadok textu, ktorý na prvý pohľad nedáva zmysel, avšak po lepšej analýze si môžeme všimnúť, že vznikol zo zmysluplného textu, akurát sú v ňom niektoré písmená poprehadzované, niektoré zdvojené a medzery sú vynechané.

S trochou úsilia sa nám podarí obnoviť pôvodný text:

VEZMI DVA DVA TRI TRI JEDEN TRI ŠTYRI TRI TRI¸

Dostali sme síce odpoveď na otázku v názve, ale zatiaľ nevieme, čoho máme vziať tieto počty.

Ešte sme nevyužili to, akým spôsobom sú písmená poprehadzované a zdvojené. Je to niečo, v čom pravdepodobne bude ukrytá nejaká informácia. Predsa len, veľa inej informácie už v šifre nie je.

Zmeny v písmenách si vieme zakresliť tak, že si napíšeme dekódovaný text pod text šifry a spojíme písmená, ktoré si zodpovedajú. To síce nie je úplne jednoznačné, ale robíme to tak, aby zmeny boli čo najmenšie na čo najmenšom priestore (teda nespojíme I v dekódovanom texte niekde vľavo s I v texte šifry ďaleko vpravo). Každé písmeno textu šifry napojíme na jedno písmeno dekódovaného textu, ale jedno písmeno dekódovaného textu môže byť napojené na viac písmen šifry, pretože niektoré písmená sú v šifre zdvojené.

Spojnice zodpovedajúcich písmen graficky vytvárajú rímske číslice. Vieme ich rozdeliť na skupiny, kde je buď jedna neprekrížená spojnica (I), dve spojnice vychádzajúce z jedného písmena – zdvojenie (V), alebo dve navzájom prekrížené spojnice (X).

Dostaneme tak reťazec rímskych číslic XIXVXIVXIXVXIVXXVIXXIXIX. Teraz už vieme využiť čísla z textu. Podľa nich nasekáme reťazec na časti daných dĺžok a každú prevedieme na písmeno s rovnakou číselnou hodnotou.

XI 11 K
XV 15 O
XIV 14 N
XIX 19 S
V 5 E
XIV 14 N
XXVI 26 Z
XXI 21 U
XIX 19 S

Heslo je konsenzus.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.