Zadanie

  • nápoveda:
  • heslo je jedno slovo dlhé 8 písmen
  • kód obsahuje krátke písmeno y
  • odpoveď obsahuje ženský rod
  • správne heslo obsahuje slovo „salicyl“

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Zadanie šifry pozostáva z piatich odrážok. Všetky až na prvú obsahujú nejakú nápovedu. Samozrejme, tieto nápovedy nebude treba brať úplne doslovne, sú totiž pomerne nezmyselné, dokonca si protirečia. Veď ako môže byť heslo jediným slovom, a zároveň obsahovať slovo „salicyl“ a ženský rod? Okrem toho je zvláštne, že aj slovo „nápoveda“ má samostatnú odrážku.

Správny nápad je aplikovať tieto nápovedy nie na heslo, ale na odrážky samotné. Napríklad prvá odrážka „nápoveda“ platí pre všetky zvyšné odrážky – všetky nám totiž dávajú nejakú nápovedu. Druhá odrážka hovorí, že heslo má len 8 písmen, a jediná odrážka, ktorá má 8 písmen, je prvá. Takto pre každú odrážku vieme zistiť postupnosť piatich hodnôt „áno“ alebo „nie“. Čo keby každé „áno“ bola jednotka, a každé „nie“ nula? Skonvertujme binárnou sústavou:

01111 - O
10000 - P
00101 - E
10010 - R
00001 - A

Riešením teda je slovo OPERA.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.