Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Tak ako to býva vo väčšine obrázkových šifier, základom je si obrázky pomenovať. Niektoré sú jednoznačnejšie ako iné, oplatiť sa môže zamerať sa na nejaké špecifickejšie obrázky s väčším množstvom informácie, aj ak to bude stáť trochu času pri googlení. Tak prídeme napríklad na prezývku pána „žaluďa“, alebo rovnicu v tvare kardioidu, teda srdca (po otočení). Tu si môžeme všimnúť, že pomenovania obrázkov sa potenciálne opakujú – biologické srdce a heart of the sea, dva ďalšie obrázky žaluďov zo stromu. Náročnejšie a neistejšie dvojice môžu byť list a stromy, károvaná košeľa a kára, český mesiac červen a červeň v tvári. V prípade, že ešte stále netušíme, o čo v šifre ide, môžeme si všimnúť, že zdanlivo vieme popárovať obrázky z 2. a predposledného riadku, jediné čo nám chýba spomenúť je guľa a guľaté zvončeky. Podľa tejto logiky by sme možno chceli popárovať aj prvý riadok a siedmy, máme káru a srdce. Z tohto vieme ešte dostať po vyhľadaní si zvieratka Pika dvojicu so slovom pyká. Zrekapitulujme si teda, na čo sme prišli. Máme štvorice obrázkov, ktoré pomenovávajú rovnaké veci. Buď máme červen/ň, žaluď, niečo guľaté, alebo káru/károvanú košeľu, srdce a piku/pykanie.

Za obrázkami sa skrývajú farby hracích kariet! V niektorých riadkoch to ale úplne nevidíme, bude treba dať dokopy aj iné pomenovania iných kariet:

Názvy francúzskych farieb: Trefa, Kára, Srdce, Pika
Názvy nemeckých farieb: Žaluď, Červeň, Guľa, Zeleň
???
Anglické názvy francúzskych farieb: Heart, Spade, Diamond, Club
Názvy švajčiarskych farieb: Ruža, Žaluď, Štít, Zvonec
???
Názvy francúzskych farieb: Káro, Pika, Kríž, Srdce
Názvy tarotových farieb: Palica, Minca, Pohár, Meč
???
Názvy nemeckých farieb: Zvonec, List, Červeň, Žaluď
???

Ako by sme však chceli z tohto dostať heslo? Riadky nehovoria nič nové, štvorice sú dané jednotlivými verziami hracích kariet. Jediné, čo sa môže meniť, je ich poradie, na čo nám napovedá aj číselné zoradenie obrázkov farieb v prvom riadku. To by potom mohlo viesť k usporiadaniu štyroch prvkov, permutáciám. Vidíme tiež, že v rôznych riadkoch sú rôzne preusporiadané. Okrem toho, na základe toho, ako vznikali, vieme medzi sebou priradiť aj farby z rôznych verzií. Jediné, čo nám ostalo záhadou, sú riadky s iba jedným obrázkom, teraz sa už však môžeme domnievať, že by nám mali dať poradie štyroch farieb. Obrázky sú most, päťsto a veľké číslo 2. Možno známejšie v anglických verziách, bridge, five hundred a big two, sú to rôzne kartové hry. A to, ako by nám tieto mohli dať poradie, je hádam prirodzené, každá z týchto hier má hierarchiu farieb, a šípka určuje, či ju berieme vzostupne alebo zostupne. Teraz už len premeniť permutácie na písmenká. Poradie 1234 poznáme z prvého riadku, tak bude vyzerať A. Ostatné písmenká postupne priradíme k 24 permutáciám z pomôcky, avšak vynecháme J a Q, ako napovedá názov. Dostávame:

1, 3, 2, 4 – C
4, 3, 1, 2 – Y
3, 4, 2, 1 – T
3, 1, 2, 4 – O
3, 2, 1, 4 – P
2, 4, 1, 3 – L
1, 2, 3, 4 – A
4, 3, 2, 1 – Z
2, 4, 3, 1 – M
1, 2, 3, 4 – A

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.