Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Vidíme, že šifru tvorí sudoku, kde sú niektoré políčka zafarbené na červeno. Skúsime teda najskôr vyriešiť toto sudoku. (Potrebujeme do políčok doplniť čísla tak, aby v každom riadku, stĺpci a hrubo ohraničenom štvorci 3x3 bolo každé číslo od \(1\) do \(9\) práve raz.) Keď sa nám to podarí, skúsime zistiť, čo s červenými políčkami. Všimneme si, že červené políčka tvoria niekoľko skupiniek, kde jednou skupinkou myslíme tie červené políčka, ktoré spolu susedia hranou. Každá z týchto skupiniek leží v jednom hrubo označenom štvorci 3x3. Toto všetko naznačuje, že každá z našich skupiniek červených políčok bude tvoriť jedno písmeno. Keď skúsime sčítať čísla na červených políčkach v jednej skupinke, dostaneme postupne \(16\), \(15\), \(20\), \(22\), \(15\), \(18\), \(1\) (zľava doprava, zhora dole). Máme čísla od \(1\) do \(26\), ktoré vieme ľahko previesť na písmena anglickej abecedy a dostaneme POTVORA.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.