Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Začnime tým, že namiesto otázničkov okolo samotného smerovníka doplníme svetové strany. V smere hodinových ručičiek máme S (sever), V (východ), J (juh), Z (západ).

Pozrime sa teraz na bodky pod smerovníkom. Je ich \(26\), rovnako ako písmen, a cez niektoré z nich postupne prechádza dáka pokrivená šípka. Prirodzene sa núka priradiť bodkám písmená a pozdĺž tejto šípky ich prečítať. Lenže ako spraviť toto priradenie?

Pozorné oko si všimne, že vzdialenosti medzi bodkami na jednotlivých stranách obdĺžnika zodpovedajú dĺžkam šípok v smerovníku. Ľavý zvislý stĺpec zodpovedá juhu, pravý zvislý severu, vrchný vodorovný západu, a spodný východu. V smerovníku šípky ukazujú na písmená S, V, J, Z. Pozornému oku neujde, že na strane obdĺžnika zodpovedajúcej juhu je \(10\) bodiek a J je desiate písmeno abecedy. V severnom smere máme \(9\) bodiek a S je \(10+9=19\). písmeno. Už zostáva iba V (\(19+3=22\)) a posledné písmeno abecedy Z (\(22+4=26\)).

Doplníme teda k bodkám písmená abecedy. Každej strane obdĺžnika pripíšeme, v príslušnom smere, zaradom písmená – naľavo zhora nadol A až J, napravo zdola nahor K až S, dole zľava T až V a navrchu sprava W až Z. Zostala nám už iba vlnitá šípka, ktorá postupne prechádza písmenami POZDVIHNUTIE.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.