Počet bodov:
Popis:  6b

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Urob dvojice. Nezabudni prečítať tajničku osemsmerovky. Použi šifrovacie pomôcky.

Veľká nápoveda

Hľadaj štáty a hlavné mestá. Hľadaj, čo si nevyškrtal. Do 8 smerov ide okrem slov aj niečo v šifrovacích pomôckach.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.