Počet bodov:
Popis:  9b

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Po zverejnení veľkej nápovedy nezabudnite zaželať všetko najlepšie Dionýzovi.

Veľká nápoveda

Spočítaj si počty políčok v jednotlivých riadkoch. V osemsmerovke nájdi všetky mená, ktoré v nej sú. Každému menu priraď jedno políčko. Toto políčko nesúvisí s umiestnením mena.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.