Počet bodov:
Popis:  9b

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Nápovedy

Malá nápoveda

Veľká nápoveda

Logická úloha Star Battle spočíva v správnom umiestnení hviezd do mriežky. V každom riadku, stĺpci aj vyznačenej oblasti musí byť práve jedna hviezda, a hviezdy nemôžu susediť ani diagonálne. Rozloženie hviezd, ktoré spĺňa tieto podmienky, je jednoznačné.
Čo má vyriešený Star Battle spoločné s pozadím zadania? Ako asi súvisia s gréckymi písmenami? Na zodpovedanie tejto otázky, budete musieť zistiť, čo je na jednotlivých obrázkoch. Na samom konci už len prečítate písmená, ktoré sú navyše.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.